PŘIHLÁŠKA

Přihlášku najdete na adrese https://application2020.early-music.cz.

STORNO POPLATKY

Přihlášky zrušené do 14. 6. 2020

0 Kč

Přihlášky zrušené do 26. 6. 2020

500 Kč

Přihlášky zrušené do 1. 7. 2020

50% celkové částky

Na přihlášky zrušené po termínu 1. 7. 2020 se vztahuje storno poplatek ve výši 100%.

Organizátor si vyhrazuje právo v případě malého zájmu jednotlivé třídy nebo celý projekt zrušit. V takovém případě bude informovat přihlášené účastníky bez zbytečného odkladu.

Lektor si vyhrazuje právo vyloučit studenta z výuky, pokud nedosahuje požadované úrovně zadané lektorem.