Roman Černík
Dramatická třída
obtiznost_lektora


Narodil se v Chebu a Chebsko je jeho milovaným místem, které prochodil pěšky od dětství k dospělosti a prochází nejen jím s radostí dál.   Vystudoval před Listopadem 89 učitelství češtiny a dějepisu učil na na různých školách na západě Čech, především v Aši, kde také zažil změnu, která mu otevřela svět. Cestoval a pobýval v zahraničí. Zkušenosti ze Skandinávie a především milovaného Dánska postupně vkládal do svého učení i veřejného činění.   Demokratická změna mu umožnila dále studovat. Vystudoval na Divadelní fakultě AMU zde dramatickou výchovu, studoval divadelní antropologii a absolvoval autorské herectví a pedagogiku u profesora Ivana Vyskočila. Výraznou inspirací byla tvůrčí spolupráce s divadly Continuo a legendárním polským souborem Teatr Osmego Dnia. Sám založil řadu divadelních souborů (např. Tyan, Evrybáby, Druhé nástupiště) a uskutečnil řadu divadelních aktivit  často v linii „site specific“ nejdříve v Aši a pak v Plzni a pak dále po České republice i sousedské Evropě.   Věnuje se  „kulturnímu aktivismu“. Je spoluautorem projektu Plzeň Evropské město kultury a také autorem  proměny historické budovy  nádraží Plzeň – Jižní předměstí na otevřený kulturní prostor Moving Station, jehož je nyní ředitelem a hlavním dramaturgem. Učí na Západočeské univerzitě a pražské DAMU.  Důsledně stojí na hraně mezi uměním a vzděláváním a to s významným akcentem na komunitní rozvoj.   Je otcem dvou dětí. Marie (BioMasha) je performerkou, slamovou básnířkou, scénografkou a výtvarnicí. Syn Mikuláš je ekolog vědec a ekologický aktivista.  Stále se snaží být chodec, poutník.

Další informace o lektorovi můžete najít na

Moving Station

O třidě

Má třída bude zaměřena na propojování barokní tématiky, barokních postupů (v divadle, literatuře
architektuře a budování krajiny) se současnými přístupy k divadelní (performativní) tvorbě.
Pracovat budeme na kolektivním autorském tvaru (devising theatre) vázaném, ke konkrétní lokaci
(site specific). Účastníci se seznámí s modelem otevřené a reagující metodiky tvořivé práce. Získají
základní teoretické náhledy i praktickou zkušenost na cestě k autentickému tvaru.

Požadovaná úroveň studentů

Předchozí zkušenost není nutná ani důležitá. Předpokládám ochotu pracovat na sobě i na tématu, Cení se otevřenost, chuť zkoušet a zakoušet, spolupracovat a tvořit.

Maximální počet studentů

18

Vyučovací jazyky

čeština, angličtina, polština, ruština