O Róbertu Šebestovi

studoval moderní klarinet a hudební teorii na VŠMU v Bratislavě; hru na historický klarinet s Gillesem Thomé a Ericem Hoeprichem v Paříži.

Od roku 1995 se specializuje na hru na historické klarinety, včetně chalumeau a basetového rohu. Jako sólista často provádí Mozartův klarinetový koncert na kopii Stadlerova basetového klarinetu. Jeho sólový repertoár zahrnuje také klarinetové koncerty J. a C. Stamice a koncerty pro chalumeau od G. Ph. Telemanna, J. F. Fasche a J. Ch. Graupnera.

Jako umělecký vedoucí Lotz Tria, které hraje na basetové rohy, nahrál Družeckého Divertissement Pour Trois Cors de Basset (Hevhetia 2009) i soudobá tria pro basetové rohy. (HF 2008). Z komorní hudby nahrál s Musicou Aeternou klarinetové kvartety a kvintety J. N. Hummela, C. Stamitze, Jiřího Družeckého, F. Krommera/Kramáře a W. A. Mozarta. Podílel se také na první nahrávce Hummelova Vojenského septetu op. 114 na dobových nástrojích (Brilliant Classics 2010). Robert Šebesta je rovněž zakladatelem dechového sextetu Maria Theresia Ensemble. V posledních letech pravidelně vystupuje v triu společně s českou klavíristkou Petrou Matějovou a polským violoncellistou Jaroslawem Thielem.

Je vedoucím klarinetové sekce řady souborů – Musica Aeterna, Solamente Naturali, Warszawska Opera Kameralna, Capella Cracoviensis, Capella Savaria, Orchester 1756, Wroclawska Orchestra Barokowa, The Czech Ensemble Baroque Orchestra, a Musica Florea. K nejvýznamnějším orchestrálním projektům, na kterých se podílel, patří vůbec první nahrávka Hummelovy opery Mathilde de Guise (Brilliant Classics 2010) se Solamente Naturali a nahrávka Dvořákových symfonií č. 7 a 8 (Arta 2009), s Musicou Floreou.

Od roku 1998 pracoval jako kurátor hudebního muzea při Slovenském národním muzeu. Vyučoval na VŠMU v Bratislavě; jeho výzkum historických klarinetů, chalumeau a basetových rohů vyústil v jeho magisterskou práci Dějiny basetového rohu od počátků po rok 1820, a jeho doktorskou disertaci Chalumeau v 18. století. Publikoval několik článků, zaměřených na historicky poučenou interpretaci starší hudby a organologii, ve významných hudebních periodikách, jako kupříkladu Journal of the American Musical Instrument Society.[:en]Studied modern clarinet and music theory at the Academy of Music and Dramatic Arts in Bratislava as well as historical clarinets with Gilles Thomé and Eric Hoeprich in Paris.