Robert Hugo CV

Absolvoval fyzikální chemii na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, hudební teorii na pražské AMU a hudební vědu na brněnské Masarykově univerzitě. Na AMU zároveň studoval varhany.

Zkušenosti v oboru staré hudby získal působením v souborech staré hudby v Německu, Polsku, Francii a Velké Británii, především však v projektech Holgera Eichhorna a Marcina Bornus Szczycinského.

Od r. 1990 působí jako varhaník akademického kostela Nejsv. Salvátora v pražském Klementinu.

Krátce působil jako dirigent Janáčkovy opery v Brně. Koncertoval v mnoha Evropských zemích a Kanadě. Jako sólista se věnuje převážně historickým varhanám a klávesovým nástrojům jihoněmecké oblasti.

Svou vědeckou i uměleckou práci zasvětil unikátní osobnosti benediktinského barokního skladatele Gunthera Jacoba.

Se souborem Capella Regia Praha, který založil r. 1991 se po léta věnuje české a středoevropské barokní hudbě.

V posledních letech realizoval řadu operních projektů v barokních divadlech v Českém Krumlově a Valticích.

Výsledkem jeho vědecké i umělecké činnosti je dlouhá řada převážně premiérových nahrávek z oblasti české i světové hudby.

Vyučoval hudebně-teoretické předměty na Vysoké škole pro duchovní hudbu v německém Görlitz, je vedoucím studijního oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby filozofické fakulty Masarykovy univerzity.