Richard Šeda

Rodák z Dačic Richard Šeda absolvoval v roce 1996 na konzervatoři v Českých Budějovicích, kde studoval hru na trubku ve třídě Jiřího Pelikána. Již během studia se zajímal o starou hudbu a historicky poučenou interpretaci. S cinkem se poprvé setkal v roce 1998 na nahrávce Michnovy Loutny České Michaela Pospíšila, v jehož souboru Ritornello také získával první zkušenosti s nástrojem. Od roku 2005 se účastnil řady interpretačních kurzů v Praze a ve Francii, mimo jiné pod vedením francouzské cinkenistky Judith Pacquier, s jejímž souborem Les traversées baroques dnes účinkuje. Z dalších zahraničních souborů, s nimiž pravidelně spolupracuje, jmenujme například Concerto Copenhagen a operní projekt v Královské opeře v Kodani v roce 2009 pod vedením Larse Ulrika Mortensena nebo Ensemble Artaserse a evropské koncertní turné s kontratenoristou Philippem Jarousskym v roce 2013. V Rakousku je často zván ke spolupráci s Wiener Hofburgkapelle a Clemencic Consort (René Clemencic), v České republice spolupracuje zejména se soubory Cappella Mariana (Vojtěch Semerád) a Collegium Marianum (Jana Semerádová) a dále například Ensemble Inégal (Adam Viktora) a Collegium 1704 (Václav Luks).

V roce 2007 založil Richard Šeda soubor Capella Ornamentata se zaměřením na hudbu 16. a 17. století. Capella Ornamentata má na svém kontě řadu vystoupení na domácích i zahraničních pódiích a festivalech a prezentuje se i v rozhlasovém a televizním vysílání. V roce 2016 vyšla souboru u Karmelitánského nakladatelství první nahrávka. CD s názvem „Da pacem Domine“ mapuje hudbu předbělohorských Čech.

Významnou část svého hudebního působení věnuje Richard Šeda rodným Dačicím. V místní Základní umělecké škole vyučuje hru na zobcové flétny a trubku a se svými žáky dosahuje úspěchů v celostátních soutěžích ZUŠ. Je spoluzakladatelem a hudebním dramaturgem regionálního festivalu barokních umění Dačické barokní dny, zabývá se hudebně badatelskou činností a spartaci starých tisků. Jeho badatelský přínos ke zkoumání hudebních památek v Kroměřížském archivu je zmíněn v knize Jiřího Sehnala Pavel Josef Vejvanovský and the Kroměříž Music Collection.