[:cs]

poppy-holden

Poppy Holden

Sólový zpěv
nota ––– notanotanota

Poppy Holden studovala na Royal College of Music v Londýně, u N. Boulanger v Paříži, v Tanglewoodu a na University of York a Newcastle. Účinkovala a natáčela soudobou i starou hudbu s mnoha renomovanými soubory: Oliver Knussen, the Fires of London, Wilfrid Mellers, the Consort of Musicke, Gothic Voices, the Tallis Scholars, Musica Reservata, the Taverner Consort a the English Concert. Vyučuje zpěv na University of Newcastle a vede vlastní úspěšné pěvecké studio.

Další informace o lektorovi můžete najít na

poppyholden.com

O třídě

Madrigalová sekce třídy je rezervována pro max. 3 skupiny, ostatní místa jsou pro sólové zpěváky.

Zájemcům o madrigal jsou doporučovány Dowland’s Ayres for 4 Voices nebo Oxford Books of Madrigals, nicméně jiné osobní volby jsou rovněž vítány!

Maximální počet studentů

10

Vyučovací jazyky

angličtina

Aktivní účastníci

1. Kristina Archer

2. Pamelina Oubinova

3. Michaela Syrová

4. Alice Martini

[:en]
poppy-holden

Poppy Holden

Sólový zpěv
nota ––– notanotanota

Poppy Holden studied at the Royal College of Music in London; with Nadia Boulanger in Paris; as a Fromm Fellow at Tanglewood; and at the Universities of York and Newcastle. She has performed and recorded contemporary and early music with Oliver Knussen, the Fires of London, Wilfrid Mellers, the Consort of Musicke, Gothic Voices, the Tallis Scholars, Musica Reservata, the Taverner Consort and the English Concert. She teaches singing at Newcastle University, and has a thriving private studio.

Further information about Poppy Holden can be found at:

poppyholden.com

About the class

The Madrigal part of the class has been reserved for max. 3 groups; the remaining places are for solo singers.

Recommended madrigal repertoire: Dowland’s Ayres for 4 Voices / Oxford Books of Madrigals / individual choice

Maximum number of students

10

Teaching languages

English

Active participants

1. Kristina Archer

2. Pamelina Oubinova

3. Michaela Syrová

4. Alice Martini

[:]