Petra Matějová

Již řadu let spojuje Petra Matějová ve své kariéře hru na moderní klavír i na jeho historické podoby. Její snahou je každý repertoár maximálně přiblížit zvukové a interpretační estetice doby, ve které vznikal, což souvisí také s výběrem odpovídajícího typu nástroje. K tomuto interpretačnímu proudu se přiklonila zejména během šestiletého pobytu v Paříži, kde se po absolutoriu na pražské AMU a Konzervatoři specializovala ve hře na kladívkový klavír. Na moderní i historický klavír nahrála mnoho snímků pro Český, Slovenský a Španělský rozhlas (Rejcha, Mozart, Janáček, Fibich, Voříšek, Tomášek, Franck, Haydn, Mendelssohn, Beethoven) a pro francouzskou televizní stanici Mezzo (Schubert). V roce 2004 natočila v Paříži sólové CD s díly Voříška, Beethovena a Schuberta. V roce 2012 dokončila kompletní nahrávku Voříškova klavírního díla pro Český rozhlas. Vystoupila na festivalech ve Francii a Španělsku, v Čechách (Pražské jaro, pravidelně koncertní sezóna FOK, Haydnovy hudební slavnosti ad.) a na Slovensku (Dny staré hudby, Hammerklavierfest), dále se představila sólově nebo v různých komorních seskupeních ve většině evropských zemí. Od roku 1995 pravidelně vyučuje klavír a komorní hru na letních kursech, v letech 2007-2009 vedla třídu kladívkového klavíru na Letní škole staré hudby ve Valticích. Od roku 2008 vyučuje hru na kladívkový klavír na JAMU. Nedávno získala doktorát na pařížské konzervatoři a Sorbonně a JAMU v Brně; tématem její disertace  bylo klavírní dílo J. V. H. Voříška.