Petr Zejfart - CV

Petr Zejfart se narodil v Praze. Ke studiu hudby ho v raném dětství přivedla matka, která mu byla první učitelkou. Úplného hudebního vzdělání dosáhl absolutoriem Hudební fakulty pražské Akademie múzických umění.
Od samého počátku spatřoval v hudbě své budoucí povolání, a to jak při hře na klavír, tak posléze na flétnu. Byl vyznamenán na celé řadě soutěží . Již během studia pravidelně vystupoval na evropských turné jako sólista nebo člen orchestru. Velmi záhy začal vyučovat zobcovou a příčnou flétnu a posléze se stal vítězem konkurzu na místo flétnisty v symfonickém orchestru FISYO v Praze.

Po přesídlení do Itálie se začal intenzivně věnovat studiu zobcové flétny a staré hudby. Brzy na to navázal spolupráci s prestižními hudebními tělesy (Il Giardino Armonico, Europa Galante, Accademia Bizantina, Epoca Barocca, La Venexiana a Ensemble Zefiro), s nimiž vystupoval v nejvýznamnějších evropských koncertních sálech (např. mnichovský Hercules, římské Nuovo Auditorium di Via della Conciliazione, berlínská Statsoper Unter den Linden, madridské Auditorio Nacional de Música , milánské San Maurizio, The Mann Auditorium v Tel-Avivu, Konserthus ve Stavangeru, Musik Verrein ve Vídni, Théâtre des Champs-Elysées v Paříži, římské Auditorium Parco della Musica a il Teatro Bibiena v Mantově). Vytvořil nahrávky s fagotistou Sergiem Azzolinim, houslisty Fabiem Biondim a violistou da gamba Vittoriem Ghielmim a spolupracoval s houslistou Giulianem Carmignolou, violistou da gamba Robertem Ginim, cembalistou Michelem Barchim a s dirigenty Gustavem Leohnardtem, Diegem Fasolisem, Ottaviem Dantonem e Riccardem Mutim. Nahrál pro firmy Supraphon, Teldec, Virgin, Arts a CPO.

V pedagogické činnosti   se obráží jeho široká syntéza hudebního rozhledu. Tímto duchem se vyznačují také pravidelné kurzy interpretace hudby 17. a 18. století pořádané na parmské Konzervatoři. Jeho práce s mladými hudebníky tkví v co nejživějším a nejpřirozenějším přístupu k interpretaci děl s důrazem na stylová specifika každého hudebního jazyka. Podílí se na četných projektech sólové, komorní a orchestrální hry ve spolupráci s různými evropskými konzervatořemi (Praha, Teplice, Eisenstadt, Hamburg, Malaga a Szeged).