Petr Zejfart
Zobcová flétna
Barokní orchestr
obtiznost_lektora


Petr Zejfart se narodil v Praze. Ke studiu hudby ho v raném dětství přivedla matka, která mu byla první učitelkou. Úplného hudebního vzdělání dosáhl absolutoriem Hudební fakulty pražské Akademie múzických umění.
Od samého počátku spatřoval v hudbě své budoucí povolání, a to jak při hře na klavír, tak posléze na flétnu. Byl vyznamenán na celé řadě soutěží . Již během studia pravidelně vystupoval na evropských turné jako sólista nebo člen orchestru. Velmi záhy začal vyučovat zobcovou a příčnou flétnu a posléze se stal vítězem konkurzu na místo flétnisty v symfonickém orchestru FISYO v Praze.

(…)

VÍCE O PETRU ZEJFARTOVI

O třidě

pouze a = 415

Výběr skladeb bude záviset na možnostech počtu a typu nástrojového obsazení.

Možnost nastudování části programu ve spolupráci s tanečníky či herci.

 

Navrhovaný repertoár

Flauto dolce
sonáty, triosonáty a koncerty s jedním nebo dvěma sólovými nástroji od konce 17. do poloviny 18. století v evropském baroku

Barokní orchestr
barokní ouvertura, concerto grosso, suita nebo její části, charakterová

instrumentální intermezza.

Požadovaná úroveň studentů

střední - vysoká

Maximální počet studentů

Zobcová flétna: 7 / Barokní orchestr: neomezeno

Vyučovací jazyky

čeština, italština, němčina