NICOLA MATTEIS a jeho současníci

In Cordis Ensemble

In Cordis Ensemble

Nicola Matteis byl geniální a extravagantní italský kytarista a houslista. Poctu tomuto rodáku z Neapole, který však značnou část svého života prožil v Londýně, skládá neobvykle obsazený In Cordis Ensemble. Vedle rozmanitých houslových a kytarových skladeb představí soubor rovněž díla Nicoly Matteise ml., jenž působil jako hudební ředitel dvorního baletu u císařského dvora ve Vídni. Tento kosmopolitní skladatel zasáhl také do hudebního života v českých zemích – hrabě Jan Adam Questenberg si u něj objednával baletní hudbu pro operní představení na svém zámku v Jaroměřicích.

In Cordis Ensemble je ojedinělým hudebním seskupením, zaměřujícím se na repertoár pro drnkací nástroje z 15. – 18. století. Úchvatné zvukové spojení trojřadé barokní harfy, loutny a theorby nechává znovu ožít díla, která byla dříve právě v českých zemích velmi oblíbená. Dnes je díky vysoké technické náročnosti, můžete slyšet u nás prakticky výhradně v podání tohoto souboru.


Kateřina Ghannudi: trojřadá barokní harfa
Jan Krejča: theorba, barokní kytara
Miloslav Študent: arciloutna, barokní kytara, vedoucí souboru
Marek Štryncl: barokní violoncello
Miloš Valent: barokní housle