Florea THEATRUM

Základem projektu Florea Theatrum je mobilní dřevěná divadelní scéna, která vychází z unikátních konstrukčních technologií vrcholného baroka. Po vizuální stránce je založena na esteticky působivém efektu hloubkové perspektivy, který je vytvářen důmyslnou kombinací bočních kulis, prospektů a sufit. Bohatost rozličných dekorací, historická malířská technika, původní osvětlení založené na součinnosti svíčkových a zrcadlových systémů, to vše autenticky zpřítomňuje poetiku jevištní architektury historických divadel. Vzorem se staly po několik staletí dochované, popřípadě dle dobových parametrů obnovené scénické konstrukce a mašinérie v Českém Krumlově, Litomyšli nebo švédském královském paláci v Drottningholmu. Scénu je možné adaptovat do stávajících divadel, větších sálů, s jednoduchým zastřešením též do venkovních prostor. I mimo historické budovy tak umožňuje plně autentické provozování barokních a klasicistních oper, melodramat, baletů, školských her a činohry typu commedia dell´arte. Zároveň je otevřena novým alternativním jevištním projektům.

 Umístěna ve vhodném objektu, může tato divadelní konstrukce sloužit také jako muzejní expozice ve vazbě na další programy, např. koncerty či přednášky s dějepisnými a umělecko-řemeslnými tématy (malířství, sochařství, divadelní architektura, scénografie, práce s perspektivou atd.).
Shéma konstrukce