AKTUÁLNÍ ROČNÍK

Je to nesmírný dar a radost, že Valtická letní škola staré hudby vstoupí do 31. ročníku. K jejímu ideálu vždy patřilo mj. hledání dobových ideálů hudební interpretace, ke které nutně patří jak řemeslo, tak i pravidla, jež je dobré si osvojit. Tušíme však, že „nejlepší“ hudební interpretace může být jen ta, která se vykáže mimořádnou muzikálností či schopností v posluchačích vyvolávat rozličné emoce, hluboký zážitek. Chybou 20. století bylo, že se vlivem technokratických předsudků začaly (nejen starší) skladby interpretovat „přesně tak, jak je to v notách“. A kdo by porušil toto pravidlo, jeho hudební projev bude (i dnes) mnohdy označen za naivní a málo umělecký! Není nic mylnějšího! A je to právě naše letní škola, která mocným a zároveň radostným způsobem přispívá k pochopení nejen toho, co k notovému zápisu patří, i když to v něm není vidět. K interpretaci staré hudby proto patří i rubato či tzv. volný styl, tak jako se mění náš tep a nálada, když dýcháme, cítíme, prožíváme… Proto letošní nabídka bude opět pestrá a lektorský tým excelentní.

Do Valtic nás poprvé přijede navštívit Tomáš Král, jehož krásný baryton dorazí z německého Berlína. Nebo Jiří Tarantík, který se ujme třídy lesního rohu a také výuky žesťových ansámblů pro „malé, střední i velké“ a třídu hudební improvizace prvně povede loutnista Jan Čižmář. Zvláštní prostor budeme věnovat hudbě pozdního středověku a renesanci, které jsou u nás stále „Popelkami“. Proto ve Valticích přivítáme odbornici na tato období Corinu Marti a otevřeme také muzikologický seminář s Inge Mai Groote a Lenkou Hlávkovou. A nakonec musím připomenout hudebnici a scénografku Marii Mashu, která se bude věnovat našemu dorostu v dramatické třídě. Opět se máme na co těšit.

 

Marek Štryncl

umělecký ředitel