O Michaele Ambrosi

Michaela Ambrosi (1987) začala hrát na flétnu v útlém věku pěti let v ZUŠ v Jeseníku pod vedením nevidomé učitelky Zdeňky Smahové. Ve studiu příčné flétny pokračovala na Pražské konzervatoři ve třídě Jana Riedlbaucha. Během tohoto studia získala ocenění v soutěži Carla Ditterse z Dittersdorfu. Michaela je držitelkou Bc. diplomu ve hře na historickou příčnou flétnu na UK v Praze ve třídě Jany Semerádové, souběžně s tímto studiem odmaturovala na Pražské konzervatoři ve hře na zobcovou flétnu ve třídě Jakuba Kydlíčka. Své „Bachelor and Master of Music“ tituly získala na věhlasné Královské konzervatoři v Den Haagu ve třídě Wilberta Hazelzeta a Kate Clark.

V posledním ročníku byla zvolena pro sólo v prestižní vystoupení v projektu s Orchestra of the Eighteenth Century, v posledním koncertě, který dirigoval světoznámý průkopník historické interpretace Frans Brüggen. Krátce nato debutovala s Amsterdam Baroque Orchestra dirigenta Tona Koopmana. Erasmus pobyt strávila ve třídě Marcella Gattiho na Conservatorio „Evaristo Felice Dall’Abaco“ ve Veroně. V konkurzu vyhrála studijní stáž u Orchestra of the Age of Enlightenment v Londýně v projektech pod vedením Williama Christieho a Andráse Schiffa, kde jí zaučovala první flétnistka Lisa Beznosiuk. V roce 2015 v tomto orchestru vystoupí již jako přizvaná umělkyně. 

Michaela konzultovala svou hru se světově uznávanými flétnisty, mezi které patří Jostein Gundersen, Christophe Hungeburth, Karl Kaiser, Barthold Kuijken, Marion Moonen, Michael Posch, Anne Pustlauk, Peter Reidemeister, Michael Schmidt-Casdorff, Ashley Solomon a Jed Wentz. V komorní hře jí zdokonalovali: Bob van Asperen, Sergio Azzolini, Patrick Ayrton, Jill Feldman, Mike Fentross, Enrico Gatti, Joachim Held, Jaap ter Linden, Giedrė Lukšaitė-Mrázková, Ton Koopman, Jacques Ogg, Bart van Oort, Lucia Swarts, Rio Terakado a Mieneke van der Velden. 

Mezi její další orchestrální vystoupení lze jmenovat účinkování s The Amadè Players , Ars Antiqua Austria, Collegium Marianum, Collegium 1704, Czech Ensemble Baroque, De Amsterdamse Cantorijn, Dresden Instrumental-Concert, Irish Baroque Orchestra, Musica Florea, The Feinstein Ensemble, Wroclawska Orkiestra Barokowa, aj. Amatérsky se zabývá také hrou na barokní housle a hoboj. V roce 2013 spoluzaložila soubor La Foresta Incantata a v roce 2014 Pro Arte Bohemica.

Michaela se aktivně věnuje badatelské činnosti a zabývá se především opomenutými skladateli původem z Čech. Dlouhodobě studuje život a skladatelský odkaz Václava Vodičky, kterému věnovala svou bakalářskou práci na UK v Praze, jeho sonáty pro housle a flétnu edičně zpracovala ve spolupráci s Českým rozhlasem pod ediční řadou Thesaurus Antique Musicae, několik jeho sonát také pro Český Rozhlas nahrála. V jejím zájmu také stojí dílo Jiřího Čarta, o kterém napsala svou magisterskou práci, za kterou jí byla udělena cena Královské konzervatoře v Den Haagu. Michaela se věnuje J. Čartovi také ve své disertační práci na JAMU v Brně, kde vyučuje hru na historické příčné flétny v nově otevřeném oddělení historické interpretace.