MICHAELA AMBROSI

Michaela Ambrosi je absolventkou hry na moderní příčnou flétnu na Pražské konzervatoři ve třídě Jana Riedlbaucha a právě během tohoto studia začalo její okouzlení pro barokní hudbu a historické nástroje. Michaela je držitelkou Bc. diplomu ve hře na barokní příčnou flétnu na UK v Praze ve třídě Jany Semerádové. Souběžně s tímto studiem odmaturovala na Pražské konzervatoři ve hře na zobcovou flétnu ve třídě Jakuba Kydlíčka. Své „Bachelor and Master of Music“ tituly získala na Královské konzervatoři v Den Haagu ve třídě Wilberta Hazelzeta a Kate Clark.

Michaela konzultovala svou hru se světově uznávanými flétnisty, mezi které patří Jostein Gundersen, Christophe Hungeburth, Karl Kaiser, Barthold Kuijken, Marion Moonen, Michael Posch, Anne Pustlauk, Peter Reidemeister, Michael Schmidt-Casdorff, Ashley Solomon a Jed Wentz. V komorní hře jí zdokonalovali: Bob van Asperen, Sergio Azzolini, Patrick Ayrton, Jill Feldman, Mike Fentross, Enrico Gatti, Joachim Held, Jaap ter Linden, Giedrė Lukšaitė-Mrázková, Ton Koopman, Jacques Ogg, Bart van Oort, Lucia Swarts, Rio Terakado a Mieneke van der Velden.

V závěrečném ročníku studia na Královské konzervatoři byla zvolena pro sólo v projektu s Orchestra of the Eighteenth Century, v posledním koncertě, který dirigoval světoznámý průkopník historické interpretace Frans Brüggen. Krátce nato debutovala s Amsterdam Baroque Orchestra dirigenta Tona Koopmana. Erasmus pobyt strávila ve třídě Marcella Gattiho na Conservatorio „Evaristo Felice Dall’Abaco“ ve Veroně. V konkurzu vyhrála studijní stáž u Orchestra of the Age of Enlightenment v Londýně v projektech pod vedením Williama Christieho a Andráse Schiffa, kde jí zaučovala první flétnistka Lisa Beznosiuk. V roce 2015 v tomto orchestru vystoupila již jako přizvaná umělkyně. Mezi další její komorní či orchestrální vystoupení lze jmenovat účinkování s The Amadè Players, De Amsterdamse Cantorijn, Collegium Marianum, Collegium 1704, Camerata Bachiensis, Czech Ensemble Baroque, Dresden Instrumental-Concert, The Feinstein Ensemble, Irish Baroque Orchestra, Musica Florea aj. Amatérsky se zabývá také hrou na barokní housle a hoboj. V roce 2013 spoluzaložila soubor La Foresta Incantata a v roce 2014 Pro Arte Bohemica.

Michaela se aktivně věnuje badatelské činnosti a zabývá se především opomenutými skladateli původem z Čech. Dlouhodobě studuje život a skladatelský odkaz Václava Vodičky. Jeho sonáty pro housle a flétnu edičně zpracovala ve spolupráci s Českým rozhlasem, několik jeho sonát také pro Český Rozhlas nahrála. Mimo Václava Vodičky se zajímá o život a tvorbu Jiřího Čarta, o kterém napsala svou magisterskou práci, jíž byla udělena cena Královské konzervatoře v Den Haagu.

Michaela se věnuje J. Čartovi také ve své disertační práci na JAMU v Brně, kde v rámci doktorského studia vyučuje hru na historické příčné flétny a barokní a klasicistní komorní hru na katedře Varhanní a historické interpretace. Nově také vyučuje hru na zobcovou flétnu na Konzervatoři Brno.