[:cs]

michael-pospisil

Michael Pospíšil

Školské hry a hudba starých kancionálů
notanota

studoval zpěv na Pražské konzervatoři (prof. Jaroslav Horáček) a u Teresie Blumové. Navštěvoval mistrovské interpretační kurzy (Holger Eichhorn, Marius van Altena, Stephen Stubbs, aj.) Od r. 1986 působí jako zpěvák a hudebník, v letech 1989-91 učil na konzervatoři v Pardubicích, 1993 založil vlastní soubor II:Ritornello:II, od r. 1996 vede soubor Pražští Komorní Pěvci, 2007 “Literácy Jitčín”, 2009 “Valdštejnská kapela“. Kromě práce s těmito ansámbly spolupracuje jako zpěvák, sólista a instrumentalista na různých projektech po celé ČR, Evropě i v USA. Intenzivní badatelskou práci s originálními prameny zúročuje jako hudebník, dramaturg, editor not (např. kroměřížské sonáty, tance Valeria Otta z r. 1611, Michnova Loutna Česká, písně z kancionálů), při přípravě hudebně-literárních pořadů a přednášek (Česká Křesťanská Akademie a PNP), interpretačních dílen a seminářů jako jsou Slavnosti Adama Michny z Otradovic v Jindřichově Hradci, projekty obnovy kulturní krajiny na Broumovsku, v Českém ráji a na Jičínsku. (…)

VÍCE O MICHALU POSPÍŠILOVI

Další informace o lektorovi můžete najít na:

web.quick.cz/ritornello/
tineola.hyperlinx.cz

O třídě

Tobiáš Mouřenín z Litomyšle:
VEJSTUPNÝ SYN
čili
KOMEDYJE
O JEDNOM ZHEJRALÉM SYNU
aneb
„DŘEVĚNÁ OPERETA“
Vděčná Trvalka Malých „Viďadelních“ Scén
1600-1800
Hudebně-Pimprlová Dílna na text Tobíaše Mouřenína z Litomyšle a jeho Upravovatelů, oživená dobovými popěvky hodovními i zbožnými. Improvisace pro každého, zpěv i nástroje, malí, velcí, tlustí, hubení, hudení, zpívání, tančení, tajtrlíkování, statování, stání a držení, vítán je každý! Ladíme přibližně a1=440 Hz.

Tato třída je vhodná také pro děti a mládež!

Maximální počet studentů

Vyučovací jazyky

čeština, němčina, angličtina, italština

Aktivní účastníci

1. Iva Hospůdková

2. Alexandra Procházková

3. Václava Smetáčková (P)

4. Kristina Pavlasová

5. Anna Klokočníková

6. Karel Vik

7. Jarmila Viková

8. Barbora Jonášová

9. Jindřich Novák

10. Julie Součková

11. František Souček

12. Barbora Housová

13. Ladislav Horký

14. Anna Horká

15. Magdalena D. Horká

16. Jan Kos

17. Milan Gabriel

[:en]
michael-pospisil

Michael Pospíšil

School plays and old hymn-books music
notanota

In 1981-1986 he studied at the Prague Conservatory with J.Horacek and then privately with Terezie Blumova. He also participated in the masterclasses of Holger Eichhorn, Marius van Altena, Stephen Stubbs and others. Since 1986 he has been active in the field of early music in many ways. As a singer and instrumentalist, he took part in numerous projects, concerts and recordings (more than 50) with the ensembles Musica Antiqua Praha; Capella Regia Musicalis; Collegium Quodlibet (Jiri Stivin); Schola Gregoriana Pragensis; Musica Florea; Choeur Gregorien de Paris; Linnamuusikuud (Tallinn); Fiori Musicali (Krakow); Bornus Consort (Warsaw); Musicalishe Compagney (Berlin); Tolzer Knabenchor; Le Monde Classique (Vienna) and Musica Aeterna (Bratislava). In 1993 he founded his own ensemble Ritornello and since 1996 he has been leading the ensemble Prague Chamber Singers. An important part of his work is intensive research of original sources, reconstruction of old manuscripts and related editorial work (Sonatas of Kromeriz, Valerius Otto’s Dances, Michna’s Czech Lute, songs from Czech Hymnals). (…)

MORE ABOUT MICHAL POSPÍŠIL

Further information about Michael Pospíšil can be found at:

web.quick.cz/ritornello/
tineola.hyperlinx.cz

About the class

Tobias the Moor from the town of Litomyšl:
THE PRODIGAL SON,
or:
a Licentious Son Comedy,
or:
“A WOODEN OPERETTA”.
A rewarding Evergreen of the 1600-1800 Theatre Companies.
A Music and Marionette Workshop to the text of Tobias the Moor from the town of Litomyšl and his Followers, enlivened by the period drinking and sacred Songs. Improvisation for everybody: for Singers and Musicians, for People big and small, fat and thin. Music, Singing, Dance, Jesting, Acting, Standing, Holding – Everybody welcome! Approximate pitch a1 = 440 Hz

This class is suitable also for  kids and  teen-agers!

Maximal number of students

Teaching languages

Czech, German, English, Italian

Active participants

1. Iva Hospůdková

2. Alexandra Procházková

3. Václava Smetáčková (P)

4. Kristina Pavlasová

5. Anna Klokočníková

6. Karel Vik

7. Jarmila Viková

8. Barbora Jonášová

9. Jindřich Novák

10. Julie Součková

11. František Souček

12. Barbora Housová

13. Ladislav Horký

14. Anna Horká

15. Magdalena D. Horká

16. Jan Kos

17. Milan Gabriel

[:]