[:cs]

Marek Štryncl

Vokální ansámbly a sbory
nota ––– notanotanota
English

Dirigent, violoncellista, sbormistr a skladatel Marek Štryncl (1974, Jablonec n.N) zastával již během studia na konzervatoři v Teplicích funkci koncertního mistra Severočeské filharmonie. Absolvoval pražskou Akademii múzických umění v oboru dirigování (2002) a studoval violoncello na Dresdner Akademie für alte Musik. Zároveň se zúčastnil mnoha kurzů zaměřených na stylovou interpretaci (Chinon, Mainz, Basel, Valtice…)
Jako dirigent a sbormistr spolupracuje s význačnými komorními a symfonickými orchestry, sbory, ansámbly a sólisty (např. Magdaléna Kožená, Phillipe Jaroussky, The New Israeli Vocal Ensemble, Boni Pueri, Orlando Consort, Pražský komorní sbor, Les Musiciens du Paradis, Pražská komorní filharmonie…). Jeho repertoár zahrnuje tvorbu od raného baroka až po romantismus a soudobé skladby. (…)

VÍCE O MARKU ŠTRYNCLOVI

Další informace o lektorovi můžete najít na

marekstryncl.cz
musicaflorea.cz

O třídě

Letošní „Valtice“ budou trochu netradičně zakončeny společným operním představením, kterého se zúčastní několik tříd – barokní orchestr, sóloví zpěváci, herci, tanečníci, a neměl by samozřejmě chybět ani sbor.  A pokud všechno dobře dopadne, stane se tak v nově vzniklém převozném barokním divadle Florea – Theatrum. K této společné oslavě a vznešenému pobavení přispěje operní odkaz H. Purcella, jehož hudba je plná emocí založených na přírodních i lidských živlech či rozkošných pohádkových příbězích a legendách. Ne jinak tomu bude u vybrané opery Dioklecián, který se (na rozdíl od nám známé historie) stane příkladem lásky, díky které je ochoten vzdát se trůnu a královských poct. (Nejen) sbor se má na co těšit.

Maximální počet studentů

Vyučovací jazyky

čeština, angličtina

Aktivní účastníci

1. Broňa Kaloudová

2. Ivo Dryák

3. David Noll

4. Blanka Bastlová

5. Stanislava Macková

6. Vladimír Tobyáš

7. Jaroslav Kocůrek

8. Milan Suchánek

9. Kateřina Najmanová

10. Světlana Najmanová

11. Petra Součková

12. Hana Kalfusová

13.  Lucie Hájková

________________________________

1. Vít Podroužek (2. třída)

2. Petra Podroužková  (2. třída)

3. Kristina Kubová (2. třída)

4. Martina Záhorová (2. třída)

5. Lucie Wollnerová (2. třída)

6. Markéta Bébarová (2. třída)

7. Jan Podroužek (2. třída)

8. Kristina Archer (2. třída)

9. Angela Rogner (2. třída)

10. Gabriela Pilousová (2. třída)

11. Veronika Böhmová (2. třída)

12. Ondřej Bernovský (2. třída)

13. Veronika Machovská (2. třída)

14. Šmíd Ondřej (2. třída)

15. Klokočníková Jarmila (2. třída)

16. Grygárková Eva (2. třída)

17. Karel Vik (2. třída)

18. Jarmila Viková (2. třída)

19. Barbora Jonášová (2. třída)

20. Terezie Habartová (2. třída)

21. Helena Hornychová (2. třída)

22. Igor Krejčí (2. třída)

23. Lukáš Rýdlo (2. třída)

[:en]
Marek Štryncl

Choral Singing
nota ––– notanotanota
English

Conductor, violoncellist, choirmaster, and composer Marek Štryncl (born 1974 in Jablonec nad Nisou) held the position of principal cellist in the North Bohemian Philharmonic already while a student at the conservatory in Teplice. He graduated from the Academy of Performing Arts in Prague (AMU) in 2002 in the field of conducting, and has also studied cello at the Dresdner Akademie für alte Musik as well as participating in many courses in authentic performance practice in Chinon, Mainz, Basel, Valtice, and elsewhere.

As a conductor and choirmaster Štryncl has collaborated with famous chamber and symphonic orchestras, choirs, ensembles, and soloists such as Magdaléna Kožená, Phillipe Jaroussky, The New Israeli Vocal Ensemble, Boni Pueri, the Orlando Consort, the Prague Chamber Choir, Les Musiciens du Paradis, and the Prague Philharmonia. His repertoire includes works from the early Baroque to the Romantic period as well as contemporary compositions. (…)

MORE ABOUT MAREK ŠTRYNCL

Further information about Marek Štryncl can be found at:

marekstryncl.cz
musicaflorea.cz

About the class

This year’s Valtice courses will conclude in a non-traditional way – by an opera production, into which several classes will take part – Baroque orchestra, solo singers, actors, dancers, and also the choral singers. If everything will go well, it will all happen around a new, transportable Baroque theatre, the Florea – Theatrum. Music performed to celebrate and enjoy noble pleasures together, will be by Henry Purcell, whose music is full of emotions, reflecting natural and human elements, charming fairy-stories and legends. Purcell‘s Dioclesian will be presented here (in contrast to the historical facts) as an example of love, due to which will urge him to give up his throne and royal pomp. (Not only) the choral singers will take a great pleasure in all this.

Maximum number of students

Teaching languages

Czech, English

Active participants

1. Broňa Kaloudová

2. Ivo Dryák

3. David Noll

4. Blanka Bastlová

5. Stanislava Macková

6. Vladimír Tobyáš

7. Jaroslav Kocůrek

8. Milan Suchánek

9. Kateřina Najmanová

10. Světlana Najmanová

11. Petra Součková

12. Hana Kalfusová

13.  Lucie Hájková

________________________________

1. Vít Podroužek (2nd class)

2. Petra Podroužková (2nd class)

3. Kristina Kubová (2nd class)

4. Martina Záhorová (2nd class)

5. Lucie Wollnerová (2nd class)

6. Markéta Bébarová (2nd class)

7. Jan Podroužek (2nd class)

8. Kristina Archer (2nd class)

9. Angela Rogner (2nd class)

10. Gabriela Pilousová (2nd class)

11. Veronika Böhmová (2nd class)

12. Ondřej Bernovský (2nd class)

13. Veronika Machovská (2nd class)

14. Šmíd Ondřej (2nd class)

15. Klokočníková Jarmila (2nd class)

16. Grygárková Eva (2nd class)

17. Karel Vik (2nd class)

18. Jarmila Viková (2nd class)

19. Barbora Jonášová (2nd class)

20. Terezie Habartová (2nd class)

21. Helena Hornychová (2nd class)

22. Igor Krejčí (2nd class)

23. Lukáš Rýdlo (2nd class)

20. Terezie Habartová (2nd class)

[:]