[:cs]

malgorzata-jozefowska

Małgorzata Józefowska

Barokní hoboj
nota ––– notanotanota
English

S barokním hobojem začala na mistrovských kurzech pod vedením vynikajícich hobojistů Wolfganga Kubeho, Franka de Bruine a Martina Stadlera. Hru na tento nástroj studovala na oddělení staré hudby Staatliche Hochschule für Musik Trossingen ve třídě Martina Stadlera. Je také absoloventkou oboru hudební výchovy na Hudební akademii v polské Wroclawi. Během své koncertní kariéry spolupracovala s Nederlandse Bachvereniging, Stuttgarter Kantorei, Wiener Akademie, Mein-Barockorchester (Frankfurt), Musica Florea (Praha), Wrocławska Orkiestra Barokowa, Orfeo Orchestra – Budapešť, Accademia dell‘ Arcadia, Musicae Antique Collegium Varsoviense,  Akademie fuer Alte Music – Berlín, Orkiestra Fundacji Akademia Muzyki Dawnej nebo Orkiestra IL TEMPO.

Další informace o lektorovi můžete najít na:

O třídě

Třída je zamýšlena zejména pro studenty hudebních akademií, konzervatoří a profesionály, kteří mají zájem o zvýšení své kvalifikace a rozšíření znalostí hry na historické hoboje různého typu. V případě zájmu o zapůjčení historického nástroje pro kurs je potřeba kontaktovat pořadatele co nejdříve.
Jsou vítáni jak hráči na historické tak i moderní nástroje, Výuka pokryje řadu oblastí souvisejících s historicky poučenou interpretací, která jistě zaujme všechny hudebníky bez ohledu na to, na jaký nástroj hraji.

Maximální počet studentů

12

Vyučovací jazyky

polština, angličtina, němčina, trochu čeština

Aktivní účastníci

1. Ondřej Balhar

2. Vojtěch Podroužek

3. Anna Kapsová

4. Anonym

[:en]
malgorzata-jozefowska

Małgorzata Józefowska

Baroque Oboe
nota ––– notanotanota
English

She began to learn to play the baroque oboe on master courses being taught by the great masters such as Wolfgang Kube, Frank de Bruine and Martin Stadler. She studied this instrument on the Ancient Music Departament of Staatliche Hochschule für Musik Trossingen (Germany) in Martin Stadler’s class. She is also a graduate of the Music Education Department of the Music Academy in Wrocław. She cooperated with such bands as Nederlandse Bachvereniging , Stuttgarter Kantorei, Wiener Akademie, Mein-Barockorchester /Frankfurt, Musica Florea /Praha, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Orfeo Orchestra/Budapest, Accademia dell‘ Arcadia, Musicae Antique CollegiumVarsoviense,  Akademie fuer Alte Music Berlin, Orkiestra Fundacji Akademia Muzyki Dawnej or Orkiestra IL TEMPO.

Further information about Małgorzata Józefowska can be found at:

About the class

The Baroque oboe class is designed primarily for students of academies of music and conservatories, and for professional musicians willing to upgrade their knowledge and acquire aptitude with various historical oboes. It is possible to borrow a limited number of instruments for the period of the course. Those interested are requested to contact us as soon as possible.
Participants with modern oboes are also very welcome. There are a number of issues connected with historical performance practice which will be interesting for all musicians, no matter what sort of instrument they play.

Maximum number of students

12

Teaching languages

Polish, English, German, little Czech

Active participants

1. Ondřej Balhar

2. Vojtěch Podroužek

3. Anna Kapsová

4. Anonymous course-member

[:]