Magdalena Malá_2016
BAROKNÍ HOUSLE (PRO ZAČÍNAJÍCÍ)
obtiznost_lektora


O třidě

Výuka bude pro žáky, kteří již nějakou dobu na nástroj hrají a mají zájem trochu prohloubit své znalosti v poučené (stylovější) interpretaci převážně barokní nebo klasicistní hudby.

Vítány jsou barokní smyčce a pro odvážnější i ladění o půltón níže (415 Hz).

Výuka bude probíhat i v odpoledních hodinách a žáci tak mohou navštěvovat i dopolední třídu dětského orchestru.

Navrhovaný repertoár

Lehčí barokní skladby s doprovodem cembala či kompletního bassa countinua (např. volné věty ze sonát G. F. Händela, G. Ph. Telemanna, A. Vivaldiho nebo A. Corelliho)
Koncerty A. Vivaldiho (výběr těch, které se hrávají na ZUŠ) s možností cembalového doprovodu (klavírní výtah).
Drobné komorní skladby typu např.: G. Ph. Telemann – Kánonické sonáty pro dvoje housle, W. A. Mozart – 12 lehkých duet.
Skladby ať odpovídají úrovni žáka, aby tak bylo možné do hry aplikovat alespoň některé prvky poučené interpretace (drobné ozdoby, druhy smyků, frázování…)

Požadovaná úroveň studentů

začátečníci, mírně pokročilí

Maximální počet studentů

10

Vyučovací jazyky

čeština, angličtina, němčina

Aktivní účastníci – barokní housle (pro začínající)