Lukáš Janko
Dětský orchestr
obtiznost_lektora


Lukáš Janko vyučuje housle v ZUŠ Náchod a vede lekce i v jiných hudebních školách.  Je také často zván jako člen poroty v soutěžích základních uměleckých škol.

Za svoji pedagogickou činnost získal mnohá ocenění v krajských i v celostátních kolech soutěží.

Vede žákovský smyčcový orchestr a smíšený pěvecký sbor Polyfonní sdružení /duchovní hudba/.

Svět staré hudby otevírá svým žákům ve spolupráci s Jiřím Sychou.

O třidě

Smíšené nástrojové obsazení s převahou smyčců. V dětském orchestru si mohou dobře zahrát jak pokročilí hráči, tak začátečníci. Konečnému složení třídy lektor uzpůsobuje notový materiál. Těžiště máme vždy ve staré hudbě, ale každý rok zařazujeme i skladby novější.

Pro práci ve třídě jsou nutnou podmínkou hudební znalosti na úrovni nejméně druhého úspěšně zakončeného ročníku ZUŠ.

Pobyt dětí do 15 let na celé MLŠSH je podmíněn přítomností dospělého průvodce.

Navrhovaný repertoár

Technicky dostupné kratší formy. Notový materiál lektor neposílá předem.

Požadovaná úroveň studentů

1. Začátečníci a mírně pokročilí

Maximální počet studentů

30

Aktivní účastníci – Dětský orchestr

  1. Klára Pilousová
  2. Michaela Krutílková
  3. Leah Melzer Krymolowski
  4. Jakub Krutílek
  5. Martin Krutílek
  6. Aneta Plavcová
  7. Mariana Křížová
  8. Adéla Křížková
  9. Jonáš Křížek
  10. Tereza Mišoňová
  11. Deborah Drechsel
  12. Donatus Drechsel
  13. Pavel Stejskal
  14. Lucie Rubecká
  15. Kristián Krejčí
  16. Lucie Troupová
  17. Marie Beranová
  18. Šimon Haspra

  1. Kateřina Krutílková (P)
  2. Erika Rubecká (P)
  3. Blažena Zakopalová (P)
  4. Jana Stejskalová (P)
  5. Jana Plavcová (P)
  6. Marcela Beranová (P)