Ludwig van Beethoven: Prométheovi lidé

Prometheovi_lide

Ludwig van Beethoven: Prométheovi lidé

aneb Moc hudby a tance
Historický alegorický balet z roku 1801

„Vy nejste jiní, než váš rod, mé děti. Pracovití a leniví jste a krutí a něžní a štědří, lakotící:
jste rovni všem svého osudu bratřím, jak zvířata jste a jak bozi.“
J.W.Goethe: Prométheus (Fragment básně z roku 1773)

Musica Florea & Hartig Ensemble


 VSTUPENKY

Řídí
Marek Štryncl

Choreografie
Helena Kazárová

Účinkují

Prométheus – Václav Janeček
Prométheovi lidé: Žena – Jaime Reid, Muž – Jiří Jelínek / Radim Kubeček
Mars/Bakchus – Miroslav Stehlík
Apollón – Miroslav Urban
Pan – Ladislav Beneš
Terpsichora – Blanka Ferjentsik Wernerová
Thálie – Ida Fišerová
Melpomené – Michaela Bartlová
Euterpé – Barbora Dastychová
Minerva/Bakchantka – Michaela Špačková


Jediný známý balet Ludwiga van Beethovena se dočká po 215 letech dobového scénického provedení. Dílo Die Geschöpfe des Prometheus, op. 43, uvedou Musica Florea a Hartig Ensemble jako balet Prométheovi lidé aneb Moc hudby a tance 2. července 2016. Premiéra se koná v kouzelném prostředí Zámeckého divadla ve Valticích od 19:00 a 21:00 hodin.

Ludwig van Beethoven je širší veřejnosti známý jako autor devíti symfonií a notoricky známých klavírních koncertů a sonát. Z tvorby divadelní se zachovala pouze jediná opera (Fidelio) a jediný balet, který uvidí a uslyší české publikum poprvé v jeho co nejpůvodnější podobě. Orchestr Musica Florea a tanečníci z Hartig Ensemble společně vytvoří podobu baletu tak, aby se co nejvíce přiblížil době svého vzniku – jak už to ostatně dokázali při obnovených premiérách několika oper a baletů.

Hudebního nastudování se ujal dirigent a umělecký vedoucí orchestru Musica Florea Marek Štryncl, choreografie a režie Helena Kazárová, profesorka AMU, která vedle stálých členů souboru Hartig Ensemble – Tance a balety třech staletí přizvala ke spolupráci několik skvělých sólistů. Půjde o obsazení s opravdu mezinárodním zázemím a mnoho diváků možná i překvapí.