Lucie Dušková
barokní a klasicistní flétna
obtiznost_lektora


vystudovala Církevní konzervatoř v Kroměříži. Od roku 2000 se začala intenzivně věnovat studiu barokní, klasicistní a renesanční příčné flétny na Staatliche Hochschule für Alte Musik v Trossingenu u Prof. Linde Brunmayr-Tutz. Následovalo roční studium na Royal Conservatoire Den Haag u Bartholda Kuijkena. Jako sólistka mnohokrát vystoupila s barokním orchestrem trossingenské vysoké školy. V současné době spolupracuje s barokními soubory Hipocondria, Solamente Naturali, Collegium 1704, Musica Florea, Quartetto Quadrifoglio.
Vyučuje na Konzervatoři v Českých Budějovicích obor zobocová flétna a založila zde vedlejší obor barokní příčná flétna. Na Akademii staré hudby při Filosofické fakultě Masarykovy university v Brně vede obor barokní příčná flétna. Je vyhledávanou lektorkou  na  kursech barokní hudby u nás i v zahraničí.

O třidě

Lucie Dušková se ve své třídě zaměří na techniku hry na barokní a klasicistní příčnou flétnu. Důraz bude kladen na tvorbu tónů a jejich barevné nuance i na dynamické možnosti a artikulační modely dle historických traktátů. Třída bude otevřena jak pokročilým hráčům, kteří chtějí zdokonalit své technické dovednosti, tak i studentům moderní příčné flétny, jenž by se rádi seznámili s historickými nástroji nebo s interpretací staré hudby. Studenti mohou ve třídě studovat skladbu dle vlastního výběru (repertoár období baroka a klasicismu). Začátečníci obdrží jednodušší notový materiál přímo na kurzech.

Požadovaná úroveň studentů

všechny úrovně

Maximální počet studentů

8

Vyučovací jazyky

čeština, angličtina, němčina