Lubomír Novák
DĚTSKÝ ORCHESTR
obtiznost_lektora


vyučuje děti a mládež na ZUŠ v Praze Žižkově od roku 1960. Ve Valticích vede třídu orchestru dětí a mládeže od jejího založení. Celých 10 let spolupracoval s profesorem Miroslavem Venhodou, zakladatelem MLŠSH, v jeho souboru Pražští madrigalisté, kde hrál na cink a na trubku takřka v celé Evropě i v ČR. S tímto souborem také nahrál gramofonovou desku „Vianočná omša“ Edmunda Paschy a „Pragensia“ Petra Ebena. 15 let byl členem orchestru basiliky sv. Jakuba v Praze (Cantores Pragenses), kde jako hráč na trubku absolvoval bezpočet účinkování při bohoslužbách, řadu koncertů v ČR i v zahraničí, převážně s barokním a klasicistním repertoárem, ale i s hudbou soudobou. Mezi nejzávažnější patří uvedení oratoria Jana Hanuše Matka chudých v Římě u příležitosti svatořečení sv. Anežky české v listopadu 1989. Byl dlouholetým předsedou předmětové sekce učitelů žesťových nástrojů ZUŠ v Ústřední umělecké radě, poradním orgánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kromě práce s dětmi připravuje ve Valticích i úvodní fanfáry ke každému večernímu koncertu.

O třidě

Pro práci ve třídě jsou nutnou podmínkou hudební znalosti na úrovni nejméně druhého úspěšně zakončeného ročníku ZUŠ. A. Michna z Otradovic, Loutna česká, ostatní repertoár podle přihlášených nástrojů.

Pobyt dětí do 15 let na celé MLŠSH je podmíněn přítomností dospělého průvodce.

Požadovaná úroveň studentů

všechny úrovně

Maximální počet studentů

20

Vyučovací jazyky

čeština