Lukáš Vendl
Varhany
obtiznost_lektora


MgA. Lukáš Vendl, Ph.D. absolvoval po maturitě na gymnáziu obor varhany ve třídě Prof. Jana Hory na Konzervatoři v Praze. V roce 2003 zakončil studium u Doc. Jaroslava Tůmy na pražské HAMU. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů pod vedením vynikajících světových varhaníků (např. Martina Sandera, Haralda Vogela) i cembalistů (Helmut Franke). Studoval také na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku pod vedením Prof. Wolfganga Zerera. Tématem jeho disertační práce je hudební teorie 17. a 18. stol. se zaměřením na tvorbu pro klávesové nástroje. Získal ocenění na několika domácích i zahraničních interpretačních soutěžích. Jako kantor působí v Českobratrské evangelické církvi, je varhaníkem chrámu U Salvátora v Praze. (…)

VÍCE O LUKÁŠI VENDLOVI

O třidě

Vítáni jsou nejen profesionální, studující ale i začínající varhaníci s menší praxí, nebo také cembalisté a případně klavíristé, kteří mají zájem rozšířit svůj umělecký obzor.
Můžeme se také věnovat základům improvizace ve starším slohu a realizaci generálbasu.

Navrhovaný repertoár

Skladby autorů především české, jihoněmecké a italské provenience, např: J. F. N. Seeger, J. K. Vaňhal, G. Frescobaldi, G. M. Trabaci, J. J. Froberger, D. Zipoli, J. P. Sweelinck, J. K. Kerll, J. Pachelbel, G. Muffat, J. P. Sweelinck, S. Scheidt, H. Scheidemann, G. Böhm a případně další, jejichž díla jsou proveditelná na nástroj jihoněmeckého typu s lomenou oktávou C D E F  Fis – c3 na 2 manuálech a s pedálem o rozsahu CDEFGABH-a.

Požadovaná úroveň studentů

2. Pokročilí

Maximální počet studentů

8

Aktivní účastníci – Varhany

  1. Yuval Krymolowski
  2. Irena Franková
  3. Irena Kubicová
  4. Martin Látal
  5. Vít Mišoň
  6. Kateřina Gálová
  7. Marie Pluhařová
  8. Adéla Venclová