Jiří Kábrt
Dětský orchestr
obtiznost_lektora


Jiří Kábrt (1973), vystudoval jsem Konzervatoř v Pardubicích a VŠ pedagogickou v Hradci Králové. Působím na ZUŠ Červený Kostelec jako učitel houslí, vedu zde smyčcový a symfonický orchestr. Za svoji pedagogickou práci jsem získal několik ocenění. V roce 2018 v soutěži orchestrů ZUŠ v ústředním kole v Olomouci  1. místo. Úzce spolupracuji s Lukášem Jankem. Vedu Svatojakubský sbor a orchestr  v Červeném Kostelci (duchovní hudba).

O třidě

Smíšené nástrojové obsazení s převahou smyčců. V dětském orchestru si mohou dobře zahrát jak pokročilí hráči, tak začátečníci. Konečnému složení třídy lektor uzpůsobuje notový materiál. Těžiště máme vždy ve staré hudbě, ale každý rok zařazujeme i skladby novější. Pro práci ve třídě jsou nutnou podmínkou hudební znalosti na úrovni nejméně druhého úspěšně zakončeného ročníku ZUŠ. Pobyt dětí do 15 let na celé MLŠSH je podmíněn přítomností dospělého průvodce.

Navrhovaný repertoár

Technicky dostupné kratší formy. Notový materiál lektor neposílá předem.

Požadovaná úroveň studentů

1. Začátečníci a mírně pokročilí

Maximální počet studentů

30

Aktivní účastníci – Dětský orchestr