Luise Haugk
Barokní hoboj
obtiznost_lektora


Narodila do hudební rodiny v Erfurtu v Německu a studovala moderní hoboj na Spezialschule für Musik in Dresden, Hochschule für Musik Carl-Maria von Weber in Dresden a také na Academy of Music Hanns Eisler v Berlíně. Během studií se začala zajímat o techniku historicky poučenné interpretace a mezi lety 2003 a 2005 studovala barokní hoboj u Alfreda Bernardiniho na Konzervatoři v Amsterdamu.

Během studia barokního hoboje začala Luise Haugk spolupracovat s řadou souborů, zaměřených na autentickou interpretaci, včetně Lauttencompagney Berlin, Drážďanským Barokním orchestrem, Akademií pro starou hudbu v Berlíně, dále se soubory Concerto Köln, English Baroque Soloists, Collegium 1704, Elbipolis nebo Les Amis de Philippe. Dráha nezávislé hudebnice i sólová kariéra vyústily v příležitost účinkovat po celé Evropě a v Japonsku, podílet se na rozhlasovém vysílání a tvorbě audio nahrávek. V únoru roku 2010 nahrála hobojový koncert Antonína Reichenauera ve spolupráci s českým souborem Musica Florea.

Další informace o lektorovi můžete najít na

Luise Haugk

O třidě

Budeme se zabývat hobojovým repertoárem barokního období, tedy skladbami francouzského a italského původu i smíšeného stylu (suity, koncerty, sonáty). Náročná orchestrální sóla (Bach, Händel) velice dobře poslouží k studiu typických dobových prvků a zvláštností a k práci na ozdobách v komorní hudbě a sólovém repertoáru. Také se blíže podíváme na některé technické aspekty hry na barokní hoboj.

Vítán je i hoboj klasicistní. Třída je otevřená také hráčům na moderní hoboj, kteří by rádi pracovali na detailech v oblasti stylu.

Jako obvykle si společně zahrajeme v “oboebandu”, takže je velice vítán hoboj da caccia či taille a jakékoliv kousky pro oboeband, které donesete. Také přivezu množství not, ale vždycky je milé zahrát si něco nového.

Během týdne si najdeme čas i na výrobu strojků, přineste si prosím vlastní nástroje a materiál. Těším se na vás! Do té doby ať vám strojky dobře hrají a užívejte si krásnou hudbu…

Přihlásit se mohou také zájemci s moderním nástrojem.

Bohužel nemám barokní nástroj k zapůjčení.

Navrhovaný repertoár

Typický hobojový repertoár – Francie, Itálie, smíšený styl
Komorní hudba i sólové skladby
Orchestrální studie, např. sóla z Bachových kantát
Velmi vítán je i klasicistní repertoár.
Oboe band

 

Požadovaná úroveň studentů

všechny úrovně

Maximální počet studentů

11

Aktivní účastníci – Barokní hoboj

    1. Tereza Fritschová
    2. Thomas Schmee
    3. Mariangela Bullitta
    4. Tibor Nagy