Lenka Hlávková
Muzikologický seminář
obtiznost_lektora


Inga Mai Groote je profesorkou hudební vědy na Univerzitě v Curychu. Studovala hudební vědu, historii a italskou filologii. Ve svém výzkumu se zabývá dějinami raně novověké hudební teorie a s ní související knižní kultury (včetně rekonstrukce výuky hudby a hudební teorie ve školách a na univerzitách 16. a 17. století). Dále pak dopadem konfesionalizace na německou hudební kulturu 16. a 17. století (vokální hudba, dějiny institucí, hudební myšlení). V současné době je vedoucí švýcarského týmu evropského výzkumného projektu HERA Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe (www.soundme.eu).

Lenka Hlávková pracuje v Ústavu hudební vědy FF UK v Praze jako odborná asistentka v oblasti dějin hudby před rokem 1600 a hudební paleografie. Badatelsky se zaměřuje na výzkum hudební kultury střední Evropy v pozdním středověku, české prameny 15. a první poloviny 16. století (Kodex Strahov, Kodex Speciálník ad.), polyfonní mešní ordinarium, polyfonní píseň 15. století a cantus fractus v českých pramenech. V současné době je vedoucí českého týmu evropského výzkumného projektu HERA Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe (www.soundme.eu).

Další informace o lektorovi můžete najít na

Inga Mai Groote

Lenka Hlávková

O třidě

Problémy teorie a provozovací praxe hudby 15. a 16. století ve střední Evropě

Vyučující:

Prof.  Dr. Inga Mai Groote (Universität Zürich)
PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha)

Kurz se koná ve spolupráci s Institut für Musikwissenschaft Universität Zürich, Ústavem hudební vědy FF UK v Praze a evropským projektem HERA Sound Memories (www.soundme.eu).

Koncepce práce ve třídě nedovoluje zvolit si tuto třídu jako druhou, volitelnou.

Tento kurz bude probíhat v angličtině a výuka zyčne v pondělí 8. července.

Muzikologický seminář se bude věnovat vybraným otázkám z oblasti hudební kultury pozdního středověku a raného novověku ve střední Evropě.

Program:

Střední Evropa jako koncept hudební historiografie
Petrus Wilhelmi de Grudencz a specifické rysy hudební kultury ve střední Evropě
Johannes Tourout a franko-vlámská polyfonie na císařském dvoře
Proč se mladí luteráni učili hudbě? Repertoár a interpretační praxe
Šíření hudby mezi hanzovními městy: lokální a mezinárodní repertoár

Studentům budou před začátkem výuky poskytnuty texty a notové materiály pro samostatnou přípravu.

Aktivně se mohou zúčastnit pouze studenti a absolventi oboru hudební věda nebo příbuzných oborů.

Požadovaná úroveň studentů

studenti nebo absolventi oboru hudební věda nebo příbuzných oborů

Maximální počet studentů

12

Aktivní účastníci – Muzikologický seminář

  1. Lucie Trnková
  2. Veronika Tůmová
  3. Eliya Margarita Livas
  4. Kateryna Romanovska
  5. Naomi Nordblom
  6. Tadeáš Lorenc
  7. Mariella Meier
  8. Samuel Škoviera