Julie Braná
Zobcová flétna
obtiznost_lektora


Julie Braná vystudovala obor příčná flétna na plzeňské konzervatoři. V roce 2001 získala magisterský diplom s vyznamenáním v oboru hra na zobcovou flétnu pod vedením prof. P. Holtslaga na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku (Německo). Studium zde úspěšně ukončila v roce 2004 koncertním certifikátem s vyznamenáním.

Věnuje se též hře na barokní a klasicistní příčnou flétnu, kterou v letech 2001-2003 studovala na Hochschule für Künste v Brémách (Německo) u prof. M. Roota. Během studií absolvovala mistrovské interpretační kurzy v Čechách i v zahraničí u předních světových interpretů hry na zobcovou a barokní příčnou flétnu, jako např. P. Holtslag, M. Verbruggen, P. Steenhoven, B. Kuijken, W. Hazelzet

Od roku 2003 vyučuje obor zobcová flétna na Konzervatoři v Plzni a profesorkou tohoto oboru je též od roku 2006 na Pražské konzervatoři, kde se tento rok pod jejím vedením otevírá nový obor hra na barokní příčnou flétnu.

Julie Braná vystupuje s cembalistkou Editou Keglerovou, dále s plzeňským triem zobcových fléten Tre Fontane. Vystupuje a nahrává jako člen či sólista významných souborů a orchestrů zabývajících se interpretací staré hudby v Čechách, a to především v Collegiu 1704 pod vedením Václava Lukse, a pravidelně hostuje v dalších souborech: Collegium Marianum, Musica Florea, Ensemble Inégal, Baroco sempre giovanne.

Od roku 2016 vystupuje jako sólistka a 1. flétnistka s velice známým německým orchestrem Concerto Köln a spolupracuje i s dalšími zahraničními orchestry např. Akademie für alte Musik Berlin či Dresdner Barockorchester..

O třidě

Třída je určena především pro sólové lekce, komorní hra bude zařazena dle časových možností. Notový materiál pro komorní hudbu si studenti nejlépe přivezou s sebou, nicméně lze vybrat a zapůjčit i na místě.

Studenti konzervatoře či gymnázia v oboru zobcová flétna, pokročilí žáci nebo učitelé ZUŠ, ovládající hru na altovou a sopránovou zobcovou flétnu, eventuálně tenorovou či basovou.

Navrhovaný repertoár

Literatura 16. – 18. století (sólová i komorní)

Požadovaná úroveň studentů

2. Pokročilí

Maximální počet studentů

8

Aktivní účastníci – Zobcová flétna

  1. Tereza Liberská
  2. Robert Pilous
  3. Magdaléna Klímová
  4. Alžběta Křivohlavá
  5. Jana Eisenhammerová
  6. Adriana Gaierová
  7. Jolana Řehořková
  8. Hana Žitníková

  1. Miroslava Valderová (P)
  2. Irena Kratochvílová (P)
  3. Emilie Kašparová (P)