Julie Braná
Zobcová flétna
obtiznost_lektora


Julie Braná vystudovala obor příčná flétna na plzeňské konzervatoři. V roce 2001 získala magisterský diplom s vyznamenáním v oboru hra na zobcovou flétnu pod vedením prof. P. Holtslaga na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku (Německo). Studium zde úspěšně ukončila v roce 2004 koncertním certifikátem s vyznamenáním.

Věnuje se též hře na barokní a klasicistní příčnou flétnu, kterou v letech 2001-2003 studovala na Hochschule für Künste v Brémách (Německo) u prof. M. Roota. Během studií absolvovala mistrovské interpretační kurzy v Čechách i v zahraničí u předních světových interpretů hry na zobcovou a barokní příčnou flétnu, jako např. P. Holtslag, M. Verbruggen, P. Steenhoven, B. Kuijken, W. Hazelzet

Od roku 2003 vyučuje obor zobcová flétna na Konzervatoři v Plzni a profesorkou tohoto oboru je též od roku 2006 na Pražské konzervatoři, kde se tento rok pod jejím vedením otevírá nový obor hra na barokní příčnou flétnu.

Julie Braná vystupuje s cembalistkou Editou Keglerovou, dále s plzeňským triem zobcových fléten Tre Fontane. Vystupuje a nahrává jako člen či sólista významných souborů a orchestrů zabývajících se interpretací staré hudby v Čechách, a to především v Collegiu 1704 pod vedením Václava Lukse, a pravidelně hostuje v dalších souborech: Collegium Marianum, Musica Florea, Ensemble Inégal, Baroco sempre giovanne.

Od roku 2016 vystupuje jako sólistka a 1. flétnistka s velice známým německým orchestrem Concerto Köln a spolupracuje i s dalšími zahraničními orchestry např. Akademie für alte Musik Berlin či Dresdner Barockorchester..

O třidě

Třída je určena především pro sólové lekce, komorní hra bude zařazena dle časových možností. Notový materiál pro komorní hudbu si studenti nejlépe přivezou s sebou, nicméně lze vybrat a zapůjčit i na místě.

Studenti konzervatoře či gymnázia v oboru zobcová flétna, pokročilí žáci nebo učitelé ZUŠ, ovládající hru na altovou a sopránovou zobcovou flétnu, eventuálně tenorovou či basovou.

Navrhovaný repertoár

Literatura 16. – 18. století (sólová i komorní)

Požadovaná úroveň studentů

2. Pokročilí

Maximální počet studentů

8