Irena Troupová
sólový zpěv
obtiznost_lektora


Přední česká sopranistka Irena Troupová si vydobyla mezinárodní renomé nejprve na poli historicky poučené interpretace staré hudby. Od 90. let, kdy žila v Berlíně, vystupovala na podiích celé Evropy, spolupracovala s T. Hengelbrockem, H. Armanem, J. Riffkinem, ansámblem Orpheon Consort ad., v ČR pak s J. Tůmou, B. Willi, M. Štrynclem, M. Knoblochovou a R. Hugem, se soubory Ensemble Tourbillon, Musica Florea, Collegium musicum Brno a mnoha dalšími. Svůj záběr postupně rozšířila o romantickou a moderní písňovou i operní tvorbu. Vystoupila v cyklech FOK i České filharmonie (rané písně G. Mahlera, písňové recitály) a na festivalu Pražské jaro (2018 se samostatným recitálem). Dále se podílela na mezinárodně oceněné nahrávce opery B. Martinů „Le jour de bonté (Den dobročinnosti)“ a všech sopránových písní Viktora Ullmanna „Těžké je opustit krásu“ pro Arco Diva, spolupracuje se soudobými skladateli – M. Kopelentem, J. Duškem, M. Štědroněm, J. Kadeřábkem aj., se soubory Orchestr BERG, Brno Contemporary Orchestra, Konvergence ad. Věnuje se též odkazu meziválečných autorů (Ullmann, Schulhoff, von Hannenheim, Herschkowitsch ad.).

Další informace o lektorovi můžete najít na

Irena Troupová

O třidě

Hlavní náplní třídy jsou sólové árie a kantáty (duchovní i světské) 17. a 18. století, mohou být doplněné duety z téhož období a klasicistními písněmi. Spolupráce s instrumentálními třídami vítána.

Navrhovaný repertoár

Veškeré sólové vokální útvary 17. a 18. století

Během celého týdne by měl každý student pracovat na nejméně 2 náročnějších skladbách, které má dobře technicky zvládnuté.

Požadovaná úroveň studentů

2. Pokročilí

Maximální počet studentů

9

Aktivní účastníci – Volitelná třída