Irena Troupová
sólový zpěv
obtiznost_lektora


Přední česká sopranistka Irena Troupová si vydobyla mezinárodní renomé nejprve na poli historicky poučené interpretace staré hudby. Od 90. let, kdy žila v Berlíně, vystupovala na podiích celé Evropy, spolupracovala s T. Hengelbrockem, H. Armanem, J. Riffkinem, ansámblem Orpheon Consort ad., v ČR pak s J. Tůmou, B. Willi, M. Štrynclem, M. Knoblochovou a R. Hugem, se soubory Ensemble Tourbillon, Musica Florea, Collegium musicum Brno a mnoha dalšími. Svůj záběr postupně rozšířila o romantickou a moderní písňovou i operní tvorbu. Vystoupila v cyklech FOK i České filharmonie (rané písně G. Mahlera, písňové recitály) a na festivalu Pražské jaro (2018 se samostatným recitálem). Dále se podílela na mezinárodně oceněné nahrávce opery B. Martinů „Le jour de bonté (Den dobročinnosti)“ a všech sopránových písní Viktora Ullmanna „Těžké je opustit krásu“ pro Arco Diva, spolupracuje se soudobými skladateli – M. Kopelentem, J. Duškem, M. Štědroněm, J. Kadeřábkem aj., se soubory Orchestr BERG, Brno Contemporary Orchestra, Konvergence ad. Věnuje se též odkazu meziválečných autorů (Ullmann, Schulhoff, von Hannenheim, Herschkowitsch ad.).

Další informace o lektorovi můžete najít na

Irena Troupová

O třidě

Hlavní náplní třídy jsou sólové árie a kantáty (duchovní i světské) 17. a 18. století, mohou být doplněné duety z téhož období a klasicistními písněmi. Spolupráce s instrumentálními třídami vítána.

Navrhovaný repertoár

Veškeré sólové vokální útvary 17. a 18. století

Během celého týdne by měl každý student pracovat na nejméně 2 náročnějších skladbách, které má dobře technicky zvládnuté.

Požadovaná úroveň studentů

2. Pokročilí

Maximální počet studentů

9

Aktivní účastníci – sólový zpěv

  1. Lenka de Paz
  2. Anna Mazáčková
  3. Pavla Stratílková
  4. Michaela Králová
  5. Veronika Kalivodová
  6. Eva Blažková
  7. Jakub Staněk
  8. Ondřej Šmíd
  9. Šárka Dohnalová

  1. Markéta Szendiuchová (P)

Aktivní účastníci – Volitelná třída