František Dofek
Historický tanec
obtiznost_lektora


Je absolventem zahraničních stáží barokního tance Consort de Danse Baroque v Cardiffu (2006) a  Académie de Sablé ve Francii (2008).

Umělecký vedoucí skupiny barokního tance Alla Danza Brno – Baroque.

Choreograficky se podílel na barokní části baletního představení ND Brno „Tanec od Ludvíka XIV. po break dance“ (2008).

Choreografie  – A. Vivaldi , Čtvero ročních období (Cappela Regia, Zámecké barokní divadlo, Český Krumlov, 2013)

Choreografie pro Komorní operu JAMU a Operní studio Konzervatoře Brno:

 • D. Cimarosa – Il maestro di capella
 • W. A. Mozart – Bastien a Bastienka
 • J. Křička, J. Čapek – Tlustý pradědeček
 • J. Gay – Žebrácká opera
 • V. Fioravanti – Venkovské zpěvačky
 • J. Bárta – Čitra
 • G. Donizetti – Viva la Mamma
 • H. Purcell – The Tempest – Bouře

V letech 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 kmenový lektor intenzivního letního semináře Starý tanec tady a teď (ROND, o.s.).

O třidě

Třída je určena pro účastníky, kteří už mají s barokním tancem určitou zkušenost. Letos se budeme věnovat především technice, nebudeme připravovat žádnou větší choreografii pro vystoupení. Cílem bude zdokonalit a detailněji propracovat tanečníkovu uvědomělou práci s tělem. Zvládnout uvědoměle řízený a kontrolovaný taneční pohyb, který je nezbytný pro provozování barokního tance.

Tělo je pro tanečníka interpretační nástroj. A je třeba ho ovládat stejně dokonale, jako ovládají své nástroje hudebníci.

Závěrečná prezentace třídy proběhne buď formou otevřené hodiny nebo spolu s ostatními tanečními třídami jako ukázka barokního tréninku.

Navrhovaný repertoár

Součástí kurzu bude základní obecná příprava tanečníkova těla:

 • warm up
 • správné zapojení dechu, brániční dýchání, pánevní dno a bránice
 • cvičení hlubokého stabilizačního systému (HSS), svalová „šněrovačka“
 • cviky na posilování centra těla („core“), cvičení „prkna“ ( „plank“)
 • posilování a strečink
 • práce s těžištěm těla
 • nácvik svalového napětí a uvolnění

Následovat bude práce na technických a estetických principech „la belle danse“ :

 • kontrola správného držení těla pro barokní „équilibre“ a „plié “
 • zdokonalení techniky barokního „mouvement“ – práce s energií podlahy
 • rozvíjení barokního krokového slovníku a nové krokové kombinace
 • práce s prostorem a dechem v barokním tanci
 • ornamentalika paží charakteristická pro tanec 18. století
 • důraz na dynamiku a rytmiku barokního tance, rozvíjení pohybové paměti
 • temporytmus pohybové akce
 • zapojení hlavy v souvislosti s expresivitou a sdělností barokního tance
 • práce se symetrií taneční dráhy
 • práce na drobných choreografických etudách
 • důraz na živý výraz a vyzařování energie v barokním tanci

Požadovaná úroveň studentů

2. Pokročilí

Cvičební úbor

Cvičební úbor: preferuji práci bez obuvi, jen v ponožkách, popř. měkká taneční obuv, pohodlný cvičební oděv (tričko, kalhoty, tepláky, leginy atd.). Dámy prosím, aby na trénink nosily cvičební kalhoty, ne sukně.

Maximální počet studentů

20