František Dofek
Historický tanec
obtiznost_lektora


Je absolventem zahraničních stáží barokního tance Consort de Danse Baroque v Cardiffu (2006) a  Académie de Sablé ve Francii (2008).

Umělecký vedoucí skupiny barokního tance Alla Danza Brno – Baroque.

Choreograficky se podílel na barokní části baletního představení ND Brno „Tanec od Ludvíka XIV. po break dance“ (2008).

Choreografie  – A. Vivaldi , Čtvero ročních období (Cappela Regia, Zámecké barokní divadlo, Český Krumlov, 2013)

Choreografie pro Komorní operu JAMU a Operní studio Konzervatoře Brno:

 • D. Cimarosa – Il maestro di capella
 • W. A. Mozart – Bastien a Bastienka
 • J. Křička, J. Čapek – Tlustý pradědeček
 • J. Gay – Žebrácká opera
 • V. Fioravanti – Venkovské zpěvačky
 • J. Bárta – Čitra
 • G. Donizetti – Viva la Mamma
 • H. Purcell – The Tempest – Bouře

V letech 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 kmenový lektor intenzivního letního semináře Starý tanec tady a teď (ROND, o.s.).

O třidě

Třída je určena pro účastníky, kteří už mají s barokním tancem určitou zkušenost. Letos se budeme věnovat především technice, nebudeme připravovat žádnou větší choreografii pro vystoupení. Cílem bude zdokonalit a detailněji propracovat tanečníkovu uvědomělou práci s tělem. Zvládnout uvědoměle řízený a kontrolovaný taneční pohyb, který je nezbytný pro provozování barokního tance.

Tělo je pro tanečníka interpretační nástroj. A je třeba ho ovládat stejně dokonale, jako ovládají své nástroje hudebníci.

Závěrečná prezentace třídy proběhne buď formou otevřené hodiny nebo spolu s ostatními tanečními třídami jako ukázka barokního tréninku.

Navrhovaný repertoár

Součástí kurzu bude základní obecná příprava tanečníkova těla:

 • warm up
 • správné zapojení dechu, brániční dýchání, pánevní dno a bránice
 • cvičení hlubokého stabilizačního systému (HSS), svalová „šněrovačka“
 • cviky na posilování centra těla („core“), cvičení „prkna“ ( „plank“)
 • posilování a strečink
 • práce s těžištěm těla
 • nácvik svalového napětí a uvolnění

Následovat bude práce na technických a estetických principech „la belle danse“ :

 • kontrola správného držení těla pro barokní „équilibre“ a „plié “
 • zdokonalení techniky barokního „mouvement“ – práce s energií podlahy
 • rozvíjení barokního krokového slovníku a nové krokové kombinace
 • práce s prostorem a dechem v barokním tanci
 • ornamentalika paží charakteristická pro tanec 18. století
 • důraz na dynamiku a rytmiku barokního tance, rozvíjení pohybové paměti
 • temporytmus pohybové akce
 • zapojení hlavy v souvislosti s expresivitou a sdělností barokního tance
 • práce se symetrií taneční dráhy
 • práce na drobných choreografických etudách
 • důraz na živý výraz a vyzařování energie v barokním tanci

Požadovaná úroveň studentů

2. Pokročilí

Cvičební úbor

Cvičební úbor: preferuji práci bez obuvi, jen v ponožkách, popř. měkká taneční obuv, pohodlný cvičební oděv (tričko, kalhoty, tepláky, leginy atd.). Dámy prosím, aby na trénink nosily cvičební kalhoty, ne sukně.

Maximální počet studentů

20

Aktivní účastníci – Historický tanec

  1. Matěj Vostárek
  2. Tereza Lupínková
  3. Vojtěch Pithart
  4. Kamila Bleierová
  5. Klára Suldovská
  6. Irena Suldovská
  7. Zdeněk Pospíšil
  8. Markéta Hugová
  9. Zdeněk Linka
  10. Matyáš Hauser
  11. Jan Drahokoupil
  12. Marta Krumphanzlová
  13. Dana Mareková
  14. Tereza Honzlová
  15. Františka Dudková Párysová
  16. Radim Dudek
  17. Gianmarco Armellin
  18. Marie Čížková
  19. Matěj Kopecký
  20. Michal Szeman

  1. Kamila Dürichová (P)