Corina Marti
Zobcová flétna /
Středověká ansámblová hra
obtiznost_lektora


Cembalistka a flétnistka Corina Marti je mezinárodně proslulá pro své „mimořádně vyzrálé a expresivní“ interpretace (Toccata) a „bezchybná“ vystoupení (Diapason).

Vede sólovou hudební dráhu, věnuje se komorní hře a také učí. Cestuje pravidelně napříč Evropou, po Severní i Jižní Americe, ale také na Blízký a Dálný východ.

Její rozsáhlá diskografie je rozkročena od 14. století (istanpitte a intabulace) až po komorní hudbu a sólové koncerty vrcholného baroka. Nahrávky Coriny Marti odrážejí rozsah jejích hudebních zájmů a technických dovedností.

Corina Marti vystupuje s řadou souborů a orchestrů provozujících starou hudbu (např. Hespèrion XXI, Coro della Radiotelevisione Svizzera Italiana a Helsinki Baroque Orchestra). Je spoluzakladatelkou a také jednou z uměleckých vedoucích souboru La Morra, který je oceňován na poli hudby pozdního středověku a rané renesance mimo jiné proto, že si „nikdy nenechá uniknout pozornost posluchače” (Gramophone).

Corina Marti se věnuje výzkumu v oblasti pozdně středověkého a raně renesančního repertoáru pro klávesové nástroje a zobcové flétny. Výzkum významně přispívá k znovuoživení těchto nástrojů v současnosti. Vyučuje další generaci hudebníků na Schola Cantorum Basiliensis ve švýcarské Basileji a vede po světě mnoho mistrovských kurzů.

Další informace o lektorovi můžete najít na

La Morra

Corina Marti

O třidě

Zobcová flétna

Zaměříme se ansámblovou hru 15. století, ale také na repertoár, který si přivezou sami studenti.

Středověká ansámblová hra

Třída je určena zpěvákům a instrumentalistům se zvláštním zájmem o středověké klávesové nástroje. Nejdříve budeme zkoumat škálu stylů, které tento repertoár nabízí, a také jak funguje zpěv a hra v takových ansámblech. Budeme se věnovat různým historickým i technickým pomůckám a také tomu, jakým způsobem skládat dohromady různé nástroje.

Navrhovaný repertoár

Zobcová flétna

Můžete si přivézt notové materiály až do období pozdního baroka a zvláštní pozornost věnujte dílu Charlese Dieuparta.

Středověká ansámblová hra

Repertoár třídy bude tvořit hudba z kodexu Las Huelgas a Robertsbridge codex. Další hudba je také vítána, pokud si studenti budou přát.

Požadovaná úroveň studentů

2. Pokročilí – Zobcová flétna / 3. Velmi pokročilí a profesionálové – Středověká ansámblová hra

Maximální počet studentů

Zobcová flétna: 7 / Středověká ansámblová hra: 15

Aktivní účastníci – Zobcová flétna

  1. Anonymní účastník
  2. Anna Šteflová
  3. Julie Kučerová
  4. Karolína Mydlářová
  5. Táňa Rezková
  6. Tamar Melzer Krymolowski
  7. Karolína Petrůjová

Aktivní účastníci – Středověká ansámblová hra

  1. Ladislav Horký
  2. Pavla Látová
  3. Vlastimil Kovář
  4. Eva Liptáková
  5. Jiří Havrlant
  6. Maurycy Raczyński