Beatriz Lafont
Sólový zpěv
obtiznost_lektora


Beatriz Lafont se narodila ve Valencii, kde také studovala hru na kytaru a zpěv na Conservatorio Profesional de Música de Valencia. V roce 2002 zde získala druhou cenu v kategorii “bakalář”; dále pokračovala ve studiu na Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia. Roku 2006 tu získala třetí cenu v kategorii “komorní hudba”, cenu publika a cenu pro nejlepšího valencijského účastníka v kytarové soutěži V Certamen Internacional of Guitar Luys Milán Vila de l´Olleria.

Poté co získala stipendium Instituto Valenciano de la Música (Generalitat Valenciana), které jí umožnilo pokračovat ve studiu, odešla do Nizozemí, kde získala na Královské konzervatoři v Haagu titul magistra v oboru interpretace starší vokální hudby. Specializovala se na italskou raně barokní tvorbu, dobovou interpretační praxi a zpěv, učila se doprovázet se sama na teorbu.

VÍCE O BEATRIZ

O třidě

Třída renesančního a raně barokního sólového zpěvu bude zaměřena na sólový repertoár raně barokní italské hudby. Tento repertoár je rozkročen přes díla skladatelů jako jsou Giulio Caccini, Girolamo Frescobaldi, Claudio Monteverdi, Jacopo Peri, Sigismondo D´India, Francesca Caccini, Barbara Strozzi a další.

Tato třída bude rovněž pracovat na vokálním repertoárů španělských skladatelů jako třeba José Marín, Juan Hidalgo a Sebastián Durón.

Ve třídě se zaměříme také na renesanční repertoár z Anglie a Španělska, který zastupují skladatelé John Dowland, Robert Johnson, Luis de Milán nebo Luis de Narvaez…

Navrhovaný repertoár

Skladby od Giulia Caccini z „Le Nuove Musiche“ nebo „Nuove Musiche e nuova maniera di scriverle“, Claudio Monteverdi, Jacopo Peri, Sigismondo D´India, Francesca Caccini, Barbara Strozzi, José Marín, Juan Hidalgo, Sebastián Durón, John Dowland, Robert Johnson, Luis de Milán, Luis de Narvaez…

Požadovaná úroveň studentů

1. Začátečníci a mírně pokročilí

Maximální počet studentů

10

Aktivní účastníci – Sólový zpěv

  1. Matyáš Knespl
  2. Adéla Jelínková
  3. Anna Moriová
  4. Eliška Tesařová
  5. Lenka Gaierová
  6. Roman List
  7. Pavel Krč
  8. Hana Bóriková
  9. Jana Řeháková
  10. Barbora Žitníková

  1. Veronika Sonter (P)
  2. Sára Marie Skopalová (P)