Magdalena Malá
Barokní housle (pro začínající)
obtiznost_lektora


Vystudovala hru na housle na Pražské konzervatoři (prof. D. Zárubová) a historickou provozovací praxi na Týnské škole – Collegium Marianum (Univerzita Karlova) u MgA. L. Torgersen. Aktivně se účastnila mistrovských kurzů a seminářů staré hudby (C. Mackintosch, K. Debretzeni, D. Deuter, L. Russel, A. Steck, R. Richter, M. Glodeanu).

Věnuje se především koncertní činnosti. Spolupracuje s předními barokními ansámbly i orchestry jako např. Musica Florea, Capella Regia Praha, Collegium Marianum, Collegium 1704, Ensemble Inégal, Harmonia Delectabilis, Hipocondria ensemble, Musica Salutaris, Musica Figuralis, Temperament 430, Ensemble Fiorello). Od roku 2010 působí jako sólistka a koncertní mistryně Ensemble 18+, který se zabývá zvláště interpretací hudby českého klasicismu.

Vystupuje jako sólová a komorní hráčka na mnoha festivalových pódiích v České republice i v zahraničí, účastní se mezinárodních projektů staré hudby, podílí se na nahrávání CD a natáčí pro rozhlas a televizi.

O třidě

Ve třídě bude též vítaná výuka hry na violu! (výběr repertoáru ponechán na interpretově libovůli)
Výuka bude probíhat převážně v ladění 415 Hz, pro nejmladší je možné zůstat v klasickém ladění komorního A (440Hz).
Prosím účastníky, aby si s sebou nezapomněli vzít doprovody!!!

Navrhovaný repertoár

Nejmladší: krátké barokní skladby (např. volná věta z některých sonát A.Vivaldiho, nebo upravené skladby tanečního charakteru)

Středně pokročilí: jedna pomalá a jedna rychlá věta ze sonát vrcholného baroka (A. Vivaldi, A Corelli , G. F. Haendel, G. PH. Telemann)

Více pokročilí mají výběr ze dvou možností: 1. sonáta italského, německého či českého raného a středního baroka (B. Marini, D. Castello, M. Uccellini, J. H. Schmelzer, D. Buxtehude, F. I. Biber) 2. sonáta vrcholného a pozdního italského baroka (A.Corelli op.5, F. M. Veracini „Akademické sonáty“, G. Tartini, F. A. Bonporti)

Požadovaná úroveň studentů

Minimálně 3. ročníku základního stupně ZUŠ, aby měl žák již držení nástroje trochu osvojené a mohlo se s ním pracovat na daném repertoáru

Maximální počet studentů

8

Vyučovací jazyky

čeština, angličtina, němčina