Irmtraud Hubatschek
Barokní violoncello
obtiznost_lektora


Narodila se roku 1960 v Klagenfurtu. S hudbou začala už v pěti letech a pokračovala studiem hry na cello u Maxe Engela na konzervatoři v Insbrucku a posléze u Nicolause Harnoncourta na Akademii Mozarteum v Salzburku. Rostoucí zájem o otázky provozovací praxe ji přivedl k barokním a klasicistním nástrojům. Po studiu v Londýně dostala nizozemské státní stipendium, které ji umožnilo studovat u Jaapa ter Lindena na Královské konzervatoři v Haagu, kde získala koncertní diplom. Mistrovské kurzy pod vedením Anner Bijlsmy, Gerharda Darmstadta, Christophe Coina a Wilberta.  (…)

VÍCE O IRMTRAUD HUBATSCHEK

O třidě

Hudební jazyk: hudba jako řeč. Umění hry continua. Řeč těla v hudbě: souvislost mezi smyky a dýcháním. Historické techniky smyku – skupinová cvičení.

Třída je určena i pro hráče na kontrabas, pro sólovou interpretaci barokní hudby a především pro hru continua.

Navrhovaný repertoár

raná hudba pro violoncello (Degli Antonii, Gabrieli, Vitali, Jacchini)
Bachovy sólové suity
barokní sonáty
komorní hudba pro dvě či více violoncell
komorní hudba pro smyčcové nástroje
party continua.

Každý student by si měl v ideálním případě připravit dvě skladby různého charakteru a z různých období.

Nepoužívejte, prosím, žádné adaptace a přepisy skladeb psaných původně pro jiné nástroje.

Nezapomeňte s sebou přinést part continua k vaší sólové sonátě!

Požadovaná úroveň studentů

druhý cyklus základní umělecké školy nebo konzervatoř

Maximální počet studentů

8

Vyučovací jazyky

angličtina, němčina, francouzština, nizozemština, čeština