David Eben
Gregoriánský chorál a raný vícehlas
obtiznost_lektora


Po absolutoriu oboru klarinet na pražské konzervatoři roku 1986 začal studovat obor hudební věda na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Zde se již od druhého ročníku zaměřil na středověkou hudbu, zejména na gregoriánský chorál. V roce 1991 absolvoval na pařížské konzervatoři (Conservatoire Nationale Supérieur de Musique de Paris) obor dirigování gregoriánského sboru a v následujícím roce působil jako dirigent souboru Choeur grégorien de Paris. V této době také často navštěvoval klášter Solesmes, centrum výzkumu gregoriánského chorálu, za účelem studia a odborných konzultací.

Od roku 1987 vede vokální soubor Schola Gregoriana Pragensis, který již realizoval 12 CD a řadu koncertů v České republice i v zahraničí, především s repertoriem vlastní české chorální tradice na podkladě vlastních transkripcí. Nahrávky souboru získaly již řadu ocenění (Choc du Monde de la Musique, 10 de Répertoire, „Zlatá Harmonie“ za nejlepší českou nahrávku roku).

Od roku 1993 působí v Ústavu hudební vědy na Karlově univerzitě, kde přednáší témata spojená s gregoriánským chorálem a liturgií. V letech 2008–2013 byl profesorem gregoriánského chorálu na univerzitě ve švýcarském Lucernu. Pravidelně vede kursy teorie a praxe gregoriánského chorálu ve Francii, Švýcarsku, a Belgii. Spolupracuje taktéž dlouhodobě s Českým rozhlasem na tvorbě pořadů o gregoriánském chorálu (cyklus Liturgický rok v gregoriánském chorálu).

Vedle středověké duchovní hudby se věnuje také dalším hudebním žánrům. Společně se svými dvěma bratry aktivně působí ve skupině bratří Ebenů.

O třidě

Matutinum v středověkém klášteře

Kláštery byly v raném středověku klíčovými centry kulturního a duchovního života. Osu časového uspořádání dne zde tvořila pravidelná modlitba hodinek neboli officia. Sedmkrát denně musel mnich přerušit svou intelektuální či manuální aktivitu a odebrat se do chóru kostela, kde při zpěvu žalmů, antifon a responsorií setrval určený čas v meditaci.

 

Výuka Davida Ebena probíhá ve spolupráci s evropským projektem HERA Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe.

Navrhovaný repertoár

Letošní ateliér gregoriánského chorálu by chtěl nabídnout výlet do hudebního světa středověkého kláštera. Cílem našich dopoledních lekcí bude nacvičit část chorálního matutina – tj. noční hodinky, která vyniká velkou rozmanitostí. Toto officium bude následně provedeno v kapli v odpovídající denní dobu – tedy v pozdních večerních hodinách. Klasický chorální repertoár officia bude na závěr doplněn též několika mladšími vícehlasými zpěvy.

Požadovaná úroveň studentů

Zkušenost se sborovým zpěvem

Maximální počet studentů

30

Vyučovací jazyky

čeština, angličtina němčina, francouzština