Musica Slovaca

Solamente naturali

Musica Slovaca

    Zbierky a hudobné rukopisy 18. storočia na Slovensku

.


.

Pestrý zborník z Levoče

Johann Caspar Horn: Parergon musicum oder Musicalisches Neben- Wecrk (1663)

  • Allemande – Courante – Ballo – Sarabande
  • Intrada – Praembulum ex C Samuelis Marckfelner – Chorea Kozacky – Runda laetum in cornum – Chorea W. P. Stanislawa Lubomirskiego.

 

Zbierka z Uhrovca 1730

Runda Regis: M 295
De Profundis M 345 – M298
Runda VII: Bujdosso – Hungaricus 5 – Hungarucus 14 – Hungaricus 49

 

Zborník z Lubeníka

Murky: Murqui laetante
Melancholy: Bez názvu (f 4) – Salt.Pol
Lusty: Polon – Hüner Geschrey

 

Zbierka Anny Szirmay-Keczer

Srandy: C -17 – G-11 – C-19 – C-33
Pesničky: C-110 – Pribylina – Služila sem u Masara – Moga mila lastovička – B-14

. 


 

Obsazení:

Miloš Valent – umělecký vedoucí, housle, zobcové flétny, zpěv
Michal Paľko – cimbál, fujara, píšťalky, zpěv
Luba Habart – housle
Dagmar Valentova – housle, viola, zobcové flétny, zpěv
Brano Lariš – viola, zobcové flétny
Michal Sťahel – violoncelo
Tibor Nagy – kontrabas, koncová píšťala
Soma Dinyes – cembalo, daf
Martina Mesticka – příčná flétna, zobcové flétny, pišťalky

. 


. 

Partnerem koncertu je Slovenský institut v Praze.

 

 

 

 

 

. 

. 


. 

Súbor pre starú hudbu Solamente naturali, ktorého zakladateľom a umeleckým vedúcim je  huslista Miloš Valent, vznikol v roku 1995 ako flexibilná kombinácia umelcov rôznych odborností. Členovia súboru majú úroveň sólových hráčov, radi objavujú neznáme teritóriá a púšťajú sa do náročných projektov. Špecifickosť súboru vyplýva z ojedinelého prístupu k interpretácii hudby 17. a 18. storočia. Zásadné je používanie dobových nástrojov a hľadanie inšpirácie v historických dokumentoch. Hlavnou devízou súboru sú entuziazmus, tvorivosť a profesionálny prístup jeho členov, sprevádzaný spontánnosťou a prirodzenosťou – ako odhaľuje jeho samotný názov. Repertoár súboru je bohatý a okrem základných majstrovských skladieb ponúka aj neznáme a ojedinelé diela slovenskej proveniencie v sérii CD nahrávok  pre Pavian Records –Anna Szirmay Keczer( Album roka 2014  Radio Head Awards,)  Uhrovec, Podolinec, Lubeník, Pestrý zborník, Pastorella (Nominácia Tatra Banka 2017) , Thesaurus –(Album roka 2015 Radio Head awards)

Dôležitou súčasťou súboru je spolupráca s poprednými zahraničnými umelcami a účasť na prestížnych festivaloch (Boston Early Music Festival, Internationale Händel-Festspiele Göttingen, Vantaa Barock Helsinki, Larvik Barokk v Nórsku, Haydnov festival v Esterháze, Festival Internacional Cervantino v Mexiku, festivaly starej hudby v ČR, Bratislavské hudobné slávnosti). Súbor sa úspešne sa prezentoval na koncertoch v mnohých krajinách Európy a v Šanghaji.  Interpretáciu Solamente naturalimožno počuť na 23 CD realizovaných pre viaceré nahrávacie spoločnosti, vrátane ECM, či v špeciálnych programoch venovaných barokovej hudbe v Rakúskom rozhlase.