Jan Křtitel Vaňhal a jeho přátelé

Musica Florea

Jan Křtitel Vaňhal a jeho přátelé

    Zahajovací koncert Valtické barokní noci

.


.

Jan Křtitel Vaňhal je jedním z nejvýznamnějších skladatelů konce 18. a počátkem 19.století. Ve vídeňském klasicismu stojí právem po boku Mozarta a Haydna. Jak píše M. Riley, v podžánru symfonií v mollové tónině, je náš mistr  lepší než všichni ostatní tehdejší vídeňští skladatelé z hlediska kvality i kvantity, s výjimkou Mozarta a Haydna.

Symfonie f-moll (Bryan f1), vzácná svou tóninou koncem 18. stoleti, je dokonalým příkladem hudebního hnutí «Sturm und Drang» česky «Bouře a vzdor». Napsaná asi v letech 1773-74 patří k mistrovým pozdním symfonickým dílům. Velmi působivá, vyznačuje se pochmurnou atmosférou, obzvláště v první větě. Její první věta může být zařazena mezi Vaňhalovy nejkrásnější kompozice. Její zahájení nenajdeme nikde jinde u Vaňhala, nebo dokonce ani v Haydnove mollové instrumentální hudbě k tomuto datu. Srovnání je možné s úvody prvních vět Mozartova klavírního kvarteta g-moll KV 478 (1785) a klavírní sonáty c-moll  KV 457 (1784). Obě skladby ale byly napsány o deset let pozdeji nez f1.

Druhá věta Cantabile upoutá krásným violovým sólem a má charakter části sólového instrumentálního koncertu. Tento rys není u skladatele ojedinělým zjevem.

František Václav Habermann, český « Händel », učitel Josefa Myslivečka a F. X. Duška, byl pozoruhodným hudebníkem a skladatelem s mezinárodní praxí (Paříž a Florencie) zaměřeným především na duchovní hudbu. Sám Händel si ho velmi cenil. Habermannova tvorba se nachází na přechodu baroka ke klasicismu.

Koncert představí jeho pravděpodobně jediný koncert pro 2 lesní rohy, který je hezkým přínosem do repertoáru.

 

Pavel Svačinka HEC
Tajemník mezinárodní asociace J. B. Wanhal
www.wanhal.org

. 


 

Obsazení:

 

housle – Magdalena Malá, Martina Kuncl Štillerová, Veronika Manová,
Simona Tydlitátová, Jiřina Štrynclová, Petra Ščevková

viola – Lýdie Cillerová, Veronika Svačinová

violoncello Marek Štryncl

kontrabas Ondřej Štajnochr

hoboj Inge Marg, Marta Neumannová

fagot – Kryštof Lada

lesní roh Jiří Tarantík, Jana Švadlenková, Krzystof Bialasik

sólisté –  Jana Švadlenková, Jiří Tarantík (přirozené lesní rohy)

řídí Marek Štryncl