Jan Křtitel Vaňhal a jeho přátelé

Musica Florea

Jan Křtitel Vaňhal a jeho přátelé

    Zahajovací koncert Valtické barokní noci

.


.

Jan Křtitel Vaňhal (1739–1813) je jedním z nejvýznamnějších skladatelů konce 18. století. Ve vídeňském klasicismu stojí právem po boku J. Haydna a W. A. Mozarta. Vaňhal patří k nejlepším tvůrcům specifického podžánru symfonie v mollové tónině, který se objevil koncem 60. let 18. století.

Symfonie f moll (bryan f1) je volbou tóniny ve své době výjimečná. Spolu se symfonií c moll představuje typické příklady hudební tvorby v krátké fázi klasicismu, jež bývá někdy označována jako Sturm und Drang (česky bouře a vzdor). Napsaná asi v letech 1773—74, patří k mistrovým zralým symfonickým dílům. Je velmi působivá a může být zařazena mezi Vaňhalovy nejlepší kompozice. Obzvláště její první věta, vyznačující se pochmurnou atmosférou, je překvapivá.

Druhá věta Cantabile upoutá krásným violovým sólem a má charakter části sólového instrumentálního koncertu. Tento rys není u skladatele ojedinělým zjevem. Zatímco tato symfonie je třívětá, symfonie c moll, vybraná rovněž pro tento večer, má již strukturou čtyřvětou, s menuetem i závěrečným allegrem. Obě symfonie lze bez rozpaků srovnat s podobnými díly slavnějších mistrů, jmenovitě s Haydnovou symfonií e-moll, č. 44, nebo Mozartovou „malou“ symfonií g moll, č. 25 (KV 183), které vznikly ve stejné době.

Coby svého druhu „intermezzo“ je na dnešním večeru mezi obě symfonie vložena velmi vzácná skladba dalšího významného českého skladatele, Františka Ignáce Antonína Tůmy (1704–1774). Ačkoliv polovinu svého života strávil ve Vídni (částečně coby dvorní varhaník) a věnoval se především tvorbě chrámové, mezi jeho instrumentálními díly je i tato pozoruhodná Sonáta pro osm koncertantních nástrojů s neobvyklým uplatněním dvojice lesních rohů.

. 


 

Obsazení:

 

housle – Magdalena Malá, Martina Kuncl Štillerová, Veronika Manová,
Simona Tydlitátová, Jiřina Štrynclová, Petra Ščevková

viola – Lýdie Cillerová, Veronika Svačinová

violoncello Marek Štryncl

kontrabas Ondřej Štajnochr

hoboj Inge Marg, Marta Neumannová

fagot – Kryštof Lada

lesní roh Jiří Tarantík, Jana Švadlenková, Krzystof Bialasik

sólisté –  Jana Švadlenková, Jiří Tarantík (přirozené lesní rohy)

řídí Marek Štryncl