Měšťáci na scénu!

Chorea Historica

Měšťáci na scénu!

.


.

Rozverné scénky z každodenního života barokních měšťanů vtělené do hudby a tance, s trochou comedie dell´arte, jak je popsal Gregorio Lambranzio Nuova e curiosa scuola de‘ balli theatrali – Neue und curieuse theatralische Tantz-Schul (1716). Co se stane, když se vrátí opilý manžel domů a pošlape své ženušce podlahu? Jak se hrál v baroku tenis? A co z muže dokáže vymámit krásná, leč chamtivá slečinka? To vše se dozvíte na jevišti.

.


.

Účinkují:

Kamila Dürichová, Tereza Honzlová, Veronika Rozhonová, Irena Veselá-Rendlová,
Lukáš Klement, Vladimír Kočí, Petr Münch, Martin Vaigl