Magistri organici: Hudba středověké Paříže

Anonymous III

Magistri organici: Hudba středověké Paříže

.


.

Ve 12. a 13. století byla Paříž místem, jemuž se v úrovni hudební, či obecně kulturní produkce nemohlo rovnat žádné jiné město. Sborová hudba, která se zde provozovala, zvláště pak na kůru katedrály Notre-Dame, položila základ repertoáru, jehož vliv a známost nemá ve středověké Evropě obdoby. Tamější hudebníci experimentovali s nesčetnými kompozičními možnostmi, zkoušeli nové příležitosti ke zpěvu v pravidelném rytmu. Citovali přitom hojně starší materiál a inovativními způsobem ho přetvářeli za využití nejrůznějších stylů a technik. Program tohoto koncertu, který představí soubor Anonymous III, zaměřený na středověkou hudbu, představuje výběr z šíře a bohatství těchto středověkých hudebních postupů. Seznámíme se s celou plejádou žánrů od gregoriánského chorálu až po moteta a vyslechneme pestrou škálu děl z období celého 13. století, která nám dají představu o nejrůznějších podobách hudby tak, jak zněla z úst středověkých zpěváků.

. 


 

Obsazení:

 

Gopal Kambo

Michael Bell

Stephen Matthews