http://www.early-music.cz/koncerty/boemo-virtuoso/

Chorea Historica

Měšťáci na scénu!


Rozverné scénky z každodenního života barokních měšťanů vtělené do hudby a tance, s trochou comedie dell´arte, jak je popsal Gregorio Lambranzio Nuova e curiosa scuola de‘ balli theatrali – Neue und curieuse theatralische Tantz-Schul (1716). Co se stane, když se vrátí opilý manžel domů a pošlape své ženušce podlahu? Jak se hrál v baroku tenis? A co z muže dokáže vymámit krásná, leč chamtivá slečinka? To vše se dozvíte na jevišti.

Účinkují:

Vladimír Kočí
Lukáš Klement
Petr Münch
Marek Pavlíček
Veronika Rozhonová
Kamila Dürichová
Marie Čížková
Kateřina Klementová /  Irena Veselá