Pocta zakladateli

Societas Incognitorum

Pocta zakladateli

Hudba moravských kůrů 16. a 17. století

.


.

Program věnovaný Miroslavu Venhodovi (1915 – 1987), zakladateli Pražských madrigalistů a MLŠSH Valtice, výtečnému sbormistrovi, hudebnímu skladateli a teoretikovi, který svůj život zasvětil propagaci staré hudby. Se svým světově uznávaným tělesem preferoval renesanční a barokní repertoár velmi často v návaznosti na české a moravské prostředí. Venhoda uskutečnil řadu novodobých premiér a znovu oživil množství zapadlých hudebních klenotů například z kroměřížského zámku, z jehož unikátního fondu je vyplněn i náš program. Díky Pavlu Josefu Vejvanovském (1639 – 1693), který ve službách biskupa Karla Liechtenstein – Castelcorna (1624 – 1695) hudební archiv založil a spravoval, se nám dodnes dochovaly opisy skladeb kapelníků, působících na vídeňském císařském kůru.

. 

Giovanni Valentini (1582/3 – 1649): Litaniae super 4 battudas    

Andreas Hoffer (1629 – 1684): Responsoriae Pro Matutino: I. Sicut ovis – II. Jerusalem, surge – III. Plange quasi Virgo

Jacobus Handl Gallus (1550 – 1591): Ecce quomodo moritur iustus

Giovanni Battista Alovisi (1600 – 1665): O Domine Iesu Christe

Giovanni Felice Sances (cca 1600 – 1679): Nisi Dominus

Hans Leo Hassler (1564 – 1612): Alleluja

Giovanni de Macque (cca 1550 – 1614): Consonanze stravaganti  

Adam Václav Michna (1600 – 1676): Mariánské larmo – Mariánská kající hrdlička – Oheň Svatodušní    

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 – 1594): O vera sempiterna     

Pavel Josef Vejvanovský (1639 – 1693): Litaniae B: V: M: Breves simplices  

Giovanni Felice Sances (cca 1600 – 1679): Sub tuum praesidium     

 


 

Obsazení:

SOCIETAS INCOGNITORUM
Kateřina Šujanová – soprán
Yvetta Fendrichová – soprán
Ondřej Múčka – alt
Eduard Tomaštík – tenor, umělecký vedoucí
Martin Šujan – bas.

HOSTÉ
Vít Nermut – housle, viola
Veronika Svačinová – viola
Dalibor Pimek – violoncello
Marek Čermák – varhanní pozitiv

 

Societas Incognitorum

 

Z důvodu limitované kapacity valtického kostela platí vstupenky také na stání.