Orbis Pictus

J. A. Komenský & Geisslers Hofcomoedianten

Orbis Pictus

 Několik obrazů ze slavné učebnice učitele národů v pouliční úpravě pro zvídavý (o)kruh diváků.


Mini inscenace na chůdách rozehrávající barokně-moralistní písemné prameny. Variace na několik hesel z přelomové obrázkové encyklopedie J. A. Komenského Orbis Pictus (1658).

Režie: Petr Hašek
Dramaturgie: Helena Kebrtová
Kostýmy: Jitka Nejedlá a Kristýna Šrolová
Hrají: Martin Bohadlo, Kristýna Matěj Dámová/Ivana Machalová, Claudia Eftimiadisová, Aleš Pospíšil