O Ciecho Mondo!

La Morra

O Ciecho Mondo!

Pozdně středověká hudba o lásce, politice a vykoupení  

.


.

V dvorském prostředí středověké Evropy se dennodenně mísily erotické vášně s politickými intrikami. Hudebníci byli nuceni dávat své umění do služeb šlechticů, kteří si tímto způsobem posilovali a upevňovali svůj společenský status a image. Vzhledem k tomu, že měli hudebníci přístup do soukromé sféry panovníků, zapletli se občas i do různých spiknutí či dokonce špionáže (což například pro Hermanna Polla, údajného vynálezce cembala, skončilo skutečně tragicky). A tak uprostřed těchto her pěli chvály na své chlebodárce, zoufali si nad zradou či neopětovanou láskou či vyjadřovali naději ve své vlastní spasení. Soubor LA MORRA přináší po několika staletích jejich hlasy znovu k uším posluchačů.

 

Guillaume de Machaut

Antonello Marot da Caserta

Antonio Zacara da Teramo

Paolo da Firenze

Petrus Wilhelmi de Grudencz

Mikolaj Radomski

Johannes Ciconia

. 


 

Obsazení:

 

Corina Marti

Michal Gondko

Doron Schleifer

Ivo Haun de Oliveira

Natalie Carducci

 

Řídí:

 

Corina Marti & Michal Gondko