Cor Europeae

Tiburtina Ensemble

Cor Europeae

Gregoriánský chorál a raná středověká polyfonie


I přes to, že České země a Praha byly vždy považovány za srdce Evropy, v historii středověké hudby hrály spíše receptivní roli. České země podléhaly christianizačním snahám Řezna. Nenápadně se začaly osamostatňovat v 80. let 10. století – založením pražského biskupství a jeho collegiem cleri – pozdější kapitulou sv. Víta. Sídlem biskupství a kapituly byl Pražský hrad, který se stal jedním z nejdůležitějších duchovních a kulturnich center Čech. A právě v kapitulních pramenech nacházíme zajímavý jednohlasý repertoár, který nás dovede až do Francie kolem r. 1100 do oblasti Akvitánie. Nejen jednohlasý repertoár mohl být inspirací, ale i způsob kompozice rané polyfonie, který byl zakonzervován až do doby období vlády císaře Karla IV. Lucemburského, po matce potomka slavného českého královského rodu Přemyslovců.

Účinkují:

Hana Blažíková – soprán

Daniela Čermáková – alt

Barbora Kabátková – soprán a umělecká vedoucí


Ženský vokální soubor Tiburtina ensemble založený v roce 2008 v Praze, se specializuje na interpretaci gregoriánského chorálu, středověkého vícehlasu a soudobé hudby. I přes svou krátkou existenci se soubor řadí mezi evropskou špičku v oblasti interpretace staré hudby, a to pro svou nezaměnitelnou barvu zvuku či vřelý, publikem velmi oceňovaný projev. Dramaturgie koncertních programů souboru je věnována nejen vokálně instrumentálním skladbám středověku, ale i netradičním projektům, které propojují středověkou hudbu s jinými hudebními žánry. Soubor vystupuje na předních českých a evropských koncertních pódiích. V roce 2011 vydal své první CD “Flos inter spinas – Kvítí mezi trny” u vydavatelství Supraphon, v roce 2013 CD „Apokalypsis“ u vydavatelství Animal Music. Toto album bylo nominováno na cenu Anděl v kategorii jazz&blues. V roce 2017 připravuje vydání cd Ego sum homo s hudbou Hildegardy z Bingenu pro belgický label Ricercar. Uměleckou vedoucí souboru je zpěvačka, muzikoložka a hráčka na středověké harfy Barbora Kabátková (r. Sojková).

Svůj název si soubor vybral mezi historickými postavami středověku. Tiburtina (Sibylla Tiburtina, či Sibyla Tiburská) byla věštkyně, která se stala nejznámnější Sibylou středověku, a to především tím, že její věštby úzce souvisely s křesťanstvím. Paralely mezi pohanskou Sibylou a křesťanskou prorokyní jsou nasnadě – urozený původ, kazatelské cesty, dotazy mocných a schopnost prorokyň dohlédnout až na konec věků, která je mužům, jakkoli učeným, odepřena.