Jiří Sycha

Jiří Sycha je absolventem kroměřížské Církevní konzervatoře. Zde studoval hlavní obor housle, věnoval se však i studiu skladby a dirigování. V roce 2003 se stal vítězem stipendijní soutěže Yamaha. Poté byl přijat ke studiu na Staatliche Hochschule für Musik Trossingen (Německo), kde s vynikajícími výsledky vystudoval hru na barokní housle u profesora Antona Stecka. Je aktivním hráčem na barokní housle a violu, pravidelně působil jako komorní i sólový hráč či koncertní mistr se soubory Instrumenta musica,  Musica Florea, Collegium 1704, Musica figuralis, Hipocondria ensemble. Během své studijní a koncertní praxe v oblasti staré hudby spolupracoval s řadou renomovaných osobností jako je např. P. McCreesh, A. Spering, R. Gini, T. Albert, R. Allessandrini, Ch. Toet, M. Huggett, P. Neumann, R. Lislevand, L. Russel, G.-U. Klein, L. Brünmayr. Kromě koncertní činnosti se věnuje vyučování houslové hry, kompozici, je znám jako příznivec moravského a rómského folklóru (spolupracoval s cimbalistkou Zuzanou Lapčíkovou), na sólových recitálech za doprovodu cembalisty Filipa Dvořáka hraje s oblibou především rané a vrcholné baroko. V Táboře, kde žije, diriguje od r. 2009 symfonický orchestr Bolech a je dramaturgem každoroční řady koncertů staré hudby s názvem Táborský triptych.