Jiří Sycha
Barokní orchestr
Barokní housle
obtiznost_lektora


Jiří Sycha je absolventem kroměřížské Církevní konzervatoře. Zde studoval hlavní obor housle, věnoval se však i studiu skladby a dirigování. V roce 2003 se stal vítězem stipendijní soutěže Yamaha. Poté byl přijat ke studiu na Staatliche Hochschule für Musik Trossingen (Německo), kde s vynikajícími výsledky vystudoval hru na barokní housle u profesora Antona Stecka. Je aktivním hráčem na barokní housle a violu, pravidelně působil jako komorní i sólový hráč či koncertní mistr se soubory Instrumenta musica,  Musica Florea, Collegium 1704, Musica figuralis, Hipocondria ensemble (…)

VÍCE O LEKTOROVI

O třidě

Barokní orchestr

Třída se zúčastní závěrečného operního představení Král Artuš od H.Purcella.

Materiály k závěrečnému projektu Král Artuš jsou ke stažení ZDE.

Barokní housle

Třída barokních houslí je otevřena houslistům i violistům, kteří chtějí aplikovat zásady poučené interpretace ve své hře. Kurz je určen jak studentům konzervatoří a VŠ, tak i učitelům a žákům ZUŠ. Ideální je, aby si každý účastník připravil 2 skladby odlišného charakteru a období.

Navrhovaný repertoár

Barokní orchestr

Třída se zúčastní závěrečného operního představení Král Artuš od H.Purcella.

Barokní housle

cokoli ze 17. nebo 18. století

Požadovaná úroveň studentů

alespoň středně pokročilí - orchestr / všechny úrovně - housle

Maximální počet studentů

neomezeno - orchestr / 10 - barokní housle

Vyučovací jazyky

čeština, angličtina, němčina

Aktivní účastníci – barokní orchestr

Aktivní účastníci – barokní housle