KOLIK TO BUDE STÁT?

Plné kurzovné zahrnuje aktivní účast na výuce v sólových či ansámblových třídách, vstup na vybrané koncerty, přednášky a další doprovodný program.

Zařazení do tříd podle došlých přihlášek je na stránkách průběžně aktualizováno. Závazné potvrzení přihlášky se všemi detaily a výzvu k platbě s přesnou cenou zasíláme po obdržení přihlášky. Platbu prosím proveďte v souladu s datem splatnosti uvedeném v potvrzení přihlášky.

Přihlášky ale přijímáme neustále, nejste tedy omezeni žádným termínem, pouze kapacitou tříd. Výzvy k platbě tedy rozesíláme v závislosti na příchozích přihláškách.

K ceně kurzů musíte dále připočítat výdaje na ubytování, stravování a nějaké to kapesné. Bude se hodit zejména na nákup občerstvení pro večerní sedánky.

Běžné kurzovné

Cena

3100,- Kč

Členové SSH

Kurzovné pro členy SSH, kteří zaplatili členský příspěvek 300 Kč za běžný kalendářní rok
do 31. 3. 2019 a nedluží za minulá období.

Cena

2350,- Kč

Studenti do 26 let

Pro uplatnění studentské slevy je nutné po závazném přihlášení k účasti na MLŠSH zaslat e-mailem/poštou scan nebo kopii platného dokladu (ISIC, potvrzení o studiu…).

Cena

2450,- Kč

Děti do 15 let

Rodiny s více dětmi platí za první dítě kurzovné ve výši 1250,- Kč a za každé další dítě pouze 700,- Kč.

Cena

1250,- Kč & 
700,- Kč

Pasivní účast

Pasivní účastník má volný vstup na koncerty, přednášky, taneční odpoledne a další doprovodné akce. Se souhlasem lektora může navštěvovat výuku ve třídách ovšem bez možnosti aktivní účasti.

Cena

1300,- Kč