HARMONOGRAM KURZŮ ANEB CO BUDETE CELÉ DNY DĚLAT

Výuka ve třídách letní školy probíhá především dopoledne od 9:00 do 12:30. Co přesně se bude dít v jednotlivých třídách, určují lektoři, ovšem bývá zvykem, že účastníci si s lektorem během první lekce domluví orientační rozvrh na celý týden. Ve volných chvílích pak lze navštěvovat ostatní třídy, cvičit, hrát v ansámblech nebo odpočívat.

Po obědě jsou na programu orchestrální a sborové třídy, poslechové semináře a přednášky nebo společná taneční odpoledne. Každý večer se koná koncert, na kterém vystupují hosté z řad profesionálních českých souborů a lektoři letní školy. Poslední dva dny jsou vyhrazeny studentským koncertům, tanečním a dětským vystoupením. Velkou oblibu si získaly pozdní taneční večery, kam přinášejí folklorní tradice svých zemí sami studenti.

Zapsání do druhé (volitelné) třídy je automaticky možné jen v případě sborů, orchestru, historického tance a dalších odpoledních tříd. Jiné třídy lze navštěvovat pouze v případě, že bude dostatečná kapacita a zároveň souhlas obou lektorů – tj. první i druhé třídy.

Možnost zápisu do dvou tříd mohou využít všichni účastníci, přičemž cena kurzovného zahrnuje účast v obou třídách.

Další možností je vybrat si jen jednu třídu a volný čas dle libosti naplnit účastí v ansámblech, které se zformují až na místě. Zahrát a zazpívat si ve Valticích můžete kdykoli, kdekoli a s kýmkoli – je to jen na Vás!

Přibližný denní rozvrh si můžete nastudovat z této tabulky

8:00 – 12:30

8:00 – 8:40

Ranní rozezpívání

8:45 – 11:45

9:00 – 12.30

Výuka většiny tříd

Instrumentální  třídy
Sólové pěvecké třídy
Flétnové ansámbly
Komorní hra
Barokní gestika a herectví
Historický tanec
Dětské třídy

12:30 – 18:00

13:00 – 15:45

13:30 – 15:45

16:00 – 18:45

14:00 – 17:30

Historický tanec

17:00 – 18.00

Přednášky, semináře…

20:00

20:00

Koncert / Večerní program

Nezapomeňte si také vychutnat jedinečnou atmosféru Jižní Moravy. Okolí Valtic vyzývá k procházkám v zahradách a lesích, k návštěvám řady kulturních památek i ke sportu. Krajina je příhodná pro cykloturistiku a celý kraj je vyhlášený svou vinařskou tradicí. V roce 1996 byl Lednicko-Valtický areál zapsán do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO a nebylo to bez důvodu. Běžte se o tom přesvědčit anebo třeba vyjeďte na výlet do sousedního Rakouska. Hranice jsou vzdáleny jen, co by kamenem dohodil.

Detailní harmonogram kurzu a program koncertů najdete v sekci PROGRAM.