Jakub Kydlíček

Jakub Kydlíček je dirigentem a hráčem na zobcové flétny, specializovaným především na hudbu starších stylových epoch. Absolvoval studia hudby na plzeňské konzervatoři – obory zobcová flétna (Julie Braná) a dirigování (Jiří Štrunc, Bronislav Procházka), poté pokračoval ve studiu na Musik Akademie Basel – Schola Cantorum Basiliensis ve třídě Coriny Marti (zobcová flétna). V roce 2008 se stal pedagogem Pražské konzervatoře, kde vede třídu zobcové flétny. Od r. 2012 je pověřen vedením Barokního orchestru Pražské konzervatoře. Jako lektor je zván k výuce na seminářích staré hudby (MLŠSH Valtice, LŠBH Holešov). V letech 2010-16 působil na plzeňské konzervatoři, kde nastudoval několik studentských operních projektů (Pergolesi, Pauer, Purcell, Martinů). Jako hráč na zobcové flétny vystupoval s řadou předních souborů staré hudby (Collegium 1704, Ritornello, Collegium Marianum, Ensemble 18+, Capella Regia, Solamente Naturali, Capella Ornamentata, Schola gregoriana pragensis,…), jakož i s „moderními“ orchestry (orchestr BERG, Barocco sempre giovanne, Talichova komorní filharmonie), se kterými vystoupil na domácích i zahraničních scénách (Concentus Moraviae, Pražské jaro, Národní divadlo, Theatre de Caen, Semperoper Dresden, Teatro Arriaga,…). Je spoluzakladatelem tria zobcových fléten TRE FONTANE a uměleckým vedoucím souboru CONCERTO AVENTINO. Jako dirigent uvedl např. českou premiéru opery Pygmalion J. Ph. Rameau na festivalu Smetanova Litomyšl.