Jakub Kydlíček
Středověká ansámblová hra
Zobcová flétna
obtiznost_lektora


Jakub Kydlíček je dirigentem a hráčem na zobcové flétny, specializovaným především na hudbu starších stylových epoch. Absolvoval studia hudby na plzeňské konzervatoři – obory zobcová flétna (Julie Braná) a dirigování (Jiří Štrunc, Bronislav Procházka), poté pokračoval ve studiu na Musik Akademie Basel – Schola Cantorum Basiliensis ve třídě Coriny Marti (zobcová flétna). V roce 2008 se stal pedagogem Pražské konzervatoře, kde vede třídu zobcové flétny. Od r. 2012 je pověřen vedením Barokního orchestru Pražské konzervatoře. Jako lektor je zván k výuce na seminářích staré hudby (MLŠSH Valtice, LŠBH Holešov).

(…)

VÍCE O JAKUBU KYDLÍČKOVI

Další informace o lektorovi můžete najít na

Jakub Kydlíček
Concerto Aventino

O třidě

Středověká ansámblová hra

Vítány jsou sehrané ansámbly, jakož i jednotliví zpěváci a hráči na zobcové flétny, fiduly, gamby, loutny, psalterium aj. Podmínkou je pohotová hra z listu. Ladění v ansámblové třídě 440Hz.

Zobcová flétna

Třída je vhodná pro budoucí, současné či minulé studenty konzervatoří, vítáni jsou však všichni zájemci na obdobné úrovni (učitelé, studenti VŠ,…). Vítáni jsou i uchazeči o budoucí studium hudby.

Navrhovaný repertoár

Středověká ansámblová hra

bude upřesněno

Zobcová flétna

jakýkoliv repertoár pro zobcovou flétnu od středověku k soumraku baroka

Požadovaná úroveň studentů

pokročilí

Maximální počet studentů

Středověká ansámblová hra: 20 / Zobcová flétna: 7

Vyučovací jazyky

čeština, angličtina, francouzština, němčina

Aktivní účastníci – Zobcová flétna

  1. Lenka Barešová
  2. Magdaléna Sedláčková
  3. Veronika Vaňková
  4. Aneta Dostálíková
  5. Johanka Chlupáčová
  6. Matouš Haspra
  7. Soňa Mindová
  8. Václav Vaněk (P)
  9. Eva Mandovcová (P)

Aktivní účastníci – Středověká ansámblová hra

  1. Martina Koutná
  2. Štěpán Váňa