Jakub Kydlíček
Středověká ansámblová hra
Zobcová flétna
obtiznost_lektora


Je hráčem na zobcové flétny a dirigentem, specializovaným především na hudbu starších stylových epoch. Absolvoval studia hudby na plzeňské konzervatoři – obory zobcová flétna (J. Braná) a dirigování (J. Štrunc), poté pokračoval ve studiu na Musik Akademie Basel (Schola cantorum basiliensis) ve třídě Coriny Marti (zobcová flétna-středověk, renesance). Souběžně se zabýval i studiem orientalistiky (Plzeň, Damašek, Túnis) a v současnosti dokončuje doktorské studium v oboru moderních dějin. Záhy po svém absolutoriu se stal pedagogem Pražské konzervatoře, kde spolu s J. Branou vede od roku 2008 třídu zobcové flétny (…)

VÍCE O LEKTOROVI

Další informace o lektorovi můžete najít na

Jakub Kydlíček

Concerto Aventino

O třidě

Středověká ansámblová hra

Vítány jsou sehrané ansámbly, jakož i jednotliví zpěváci a hráči na zobcové flétny, fiduly, gamby, loutny, psalterium aj. Podmínkou je pohotová hra z listu. Ladění v ansámblové třídě 440Hz.

Zobcová flétna

Třída je vhodná pro budoucí, současné či minulé studenty konzervatoří, vítáni jsou však všichni zájemci na obdobné úrovni (učitelé, studenti VŠ,…). Vítáni jsou i uchazeči o budoucí studium hudby.

Navrhovaný repertoár

Středověká ansámblová hra

Improvizace vs. notový zápis aneb „co tam ještě (ne)hrát“. V letošním ročníku se zaměříme na možnosti improvizace, estetiky provedení a provozovací techniky v hudbě pozdního středověku a úsvitu renesance – Robertsbridge codex, Manuscript du Roy, Laudario di Cortona.

Zobcová flétna

Studenti si mohou připravit cokoliv pro zobcovou flétnu z období od středověku do poloviny 18. století. Notový materiál si prosím přivezte kompletní, včetně doprovodu a všech partů.

Požadovaná úroveň studentů

středně pokročilí

Maximální počet studentů

7 - zobcová flétna / 10 - ansámbly

Vyučovací jazyky

čeština, angličtina, francouzština, arabština

Aktivní účastníci – Středověká ansámblová hra

Aktivní účastníci – Zobcová flétna